Autorităţile române dau cu subsemnatul pentru poluarea industrială

Comisia Europeană a lansat o procedură de infringement împotriva României din cauza legislaţiei privind emisiile industriale. Este vorba despre o directivă privind reducerea emisiilor industriale, în special în zonele industriale din marile oraşe. Din păcate, pe lista oraşelor cu cote crescute de poluare industrială figurează şi Timişoara

Procedură extremă

Poluare aerComisia Europeană a iniţiat zilele trecute procedura de infringement împotriva mai multor state, printre ca­re şi România, din cauza necomuni­că­rii informaţiilor privind implementarea Directivei U.E. privind emisiile indus­triale în legislaţia naţională. Actul adu­ce o serie de reglementări în vederea prevenirii, reducerii şi eliminării, pe cât posibil, a poluării în urma activi­tă­ţilor industriale. Pentru că autorităţile române nu au transpus această direc­tivă în legislaţia naţională, România riscă o amendă usturătoare de la U.E. pentru poluarea provocată.

Comisia Europeană cere Româ­niei, Italiei, Ciprului şi Sloveniei să trimită informaţii privind implementarea aces­tei directive europene privind emisiile industriale. Noile prevederi ar fi trebuit incluse în legislaţiile naţionale ale sta­telor membre până la 7 ianuarie 2013. România nu a respectat termenul şi a primit o scrisoare de notificare la 21 martie, Bucureştiul are la dispoziţie două luni, pentru a evita trimiterea în faţa Curţii Europene de Justiţie, unde ar risca sancţiuni financiare. Din tota­lul de 422 de acţiuni declanşate împo­triva României, de la 1 ianuarie 2007, 377 au fost clasate de Comisia Euro­peană, iar o acţiune a fost declarată inadmisibilă de Curtea de Justiţie a Uniu­nii Europene. În prezent, sunt în curs 44 de acţiuni. Dintre acestea, 42 se află în faza precontencioasă şi două, în etapa contencioasă.

Timişoara, pe lista oraşelor cu poluare industrială excesivă

Poluarea industrială nu a ocolit zo­na de vest a ţării. În Timiş există supra­feţe mari care, într-o formă sau alta, au fost contaminate cu produşi chimici toxici, solvenţi sau produse petroliere. Poluate masiv sunt fostele sau actualele zone de extracţie, îmbarcare şi prelu­cra­re a produselor petroliere care, po­trivit monitorizării Consiliului Judeţean Timiş, sunt în Călacea, Parc Dumbră­vi­ţa, Moraviţa Parc, Parc Partoş, Lovrin, Satchinez şi Şandra.

De altfel, în ultimii 20 de ani, Ti­mişul nu a fost scutit de accidente eco­logice, care puteau fi prevenite. Chiar dacă în ultimii doi ani nu au mai fost semnalate mini-dezastre ecologice, situaţii de risc au apărut în mod con­stant. Astfel, s-au semnalat probleme legate de perimetre de extracţie petro­lieră din Beba Veche şi Valcani, unde s-au sesizat scurgeri de apă de foraj contaminată.

Zone generatoare de probleme, care ar fi putut cauza dezastre ecolo­gice fără intervenţii prompte ale auto­rităţilor, au fost şi platformele indus­triale ale fostului Combinat Solventul, unde au existat activităţi neautorizate de dezafectare, în pofida restricţiilor impuse de către autorităţi.

Zonă de risc în ceea ce priveşte po­luarea industrială de amploare ră­mâne şi Timişoara, din cauza platfor­me­lor industriale din oraş. Primăria a promis că va achiziţiona şi instala echi­pamente care să asigure o mult mai bună monitorizare a fenomenului po­luării industriale. “Eu mi-am luat anga­jamentul de a sprijini această iniţiativă a Primăriei Timişoara, pe care o con­sider binevenită”, ne-a declarat sena­torul P.N.L. Petru Ehegartner.

O interpelare recentă a făcut de­putatul U.S.L. Ion Răducanu, fost pre­fect al judeţului Timiş. Potrivit acestuia, din cauza poluării industriale, timişo­renii respiră un aer foarte mur­dar. De­putatul aminteşte, în acest con­text, un raport recent al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, potrivit căruia Timişoara este pe locul 5, după Sara­jevo, Tetovo, Skoplye şi Plovdiv, în to­pul celor mai poluate oraşe din sud-estul Europei.

Ministrul Mediului, Rovana Plumb, a răspuns la această inter­pe­lare arătând că în august 2011 a fost efectuat un Studiu de evaluare a riscu­lui şi impactului asupra stării de sănă­tate a populaţiei, de către Centrul Me­dical şi Sănătate din Cluj, în colaborare cu Institutul Naţional de Sănătate Publică – Centrul regional Timişoara, care a scos în evidenţă că emisiile industriale din Timişoara, de toluen şi etilbenzen, s-au situat sub valoarea de referinţă care asigură protecţia stării de sănătate a populaţiei.

Print Friendly, PDF & Email