Aspectul parcurilor din Timişoara, sursă de nemulţumire şi pentru Primărie

Aceasta deşi Municipalitatea cheltuie sume enorme pe reabilitările de spaţii verzi

Parc vandalizatÎn ultima perioada s-au înmulţit, pe pagina de Facebook a primarului Nicoale Robu, dar şi pe portalul domnuleprimar.ro, mesajele timişorenilor nemulţumiţi de aspectul parcurilor din Timişoara. Culmea e că şi Primăria e nemulţumită, deşi Municipalitatea cheltuie sume foarte mari pe reabilitările de spaţii verzi.

 

Mesaje “de bine” despre mizeria şi debandada din parcuri

În ciuda sumelor foarte mari chel­tui­te de către Primăria Timişoara pen­tru întreţinerea spaţiilor verzi, pe pa­gina de Facebook a primarului Nico­lae Robu, dar şi pe portalul domnuleprimar.ro apar tot mai multe mesaje ale unor timişoreni care semnalează mizeria şi aspectul deplorabil al multor parcuri din oraş.

“În zona centrală, parcurile din a­propiere (cel adiacent străzii Mocioni, respectiv cel de pe splaiul Begăi, de-a lungul bulevardului Take Ionescu), ara­tă execrabil. Pe Filipescu, aleile de pe lângă imobile sunt ticsite cu gunoaie (una în special e plină ochi de PET-uri de bere, cel puţin 20-30, pături vechi, am­balaje), iar spaţiul verde de lângă căminul Facultăţii de Medicină e folosit pe post de tomberon”. Sau “Domnule primar, când aţi trecut ultima dată prin­tr-un parc din Timişoara, din cele ame­najate mai recent? La Turbină, unde era chiar frumos, este mizerie, rahaţi pes­te tot, gunoaie, nu se face absolut nici­odată curat, la fel, parcul de la Dacia, la fel, Parcul Central, chiar aşa?! Nu ne pasă deloc de aceste locuri de recre­ere, în care s-au investit mulţi bani? Nu mai există Retim? Pentru ce îi mai plătiţi?!” sunt doar două din mesajele de “felicitare” adresate conducerii Primăriei pe domnuleprimar.ro.

Primarul Nicoale Robu a răspuns zilele trecute acestor mesaje, arătând că nemulţumirea este comună: “Am înţeles că avem o nouă societate care se ocupă de spaţiile verzi, deoarece într-adevăr nimeni nu era mulţumit de felul în care erau întreţinute aceste zone. Sper să nu mai avem astfel de probleme”.        

Punctul de vedere al Primăriei este surprinzător, din perspectiva sumelor alocate anul trecut pentru întreţinerea spaţiilor verzi din municipiu. În 2013 Primăria Timişoara anunţa că e dispu­să să aloce 30 de milioane de lei pentru servicii de întreţinere a parcuri­lor, scua­rurilor, spaţiilor verzi şi siste­melor de irigare de pe domeniul public.

Şi în 2012, conform datelor Pri­măriei Timişoara, sumele date pentru lucrările efectuate pe spaţiile verzi din municipiu au depăşit suma de 15 milioa­ne de lei. În primul semestru s-au exe­cutat lucrări în valoare de 9,5 milioane de lei, iar în semestrul al doilea al anului trecut s-au executat lucrări în valoare de peste 6,3 milioane de lei.

Aceasta în condiţiile în care, într-un raport recent, Curtea de Conturi a men­ţionat că Municipalitatea timişoreană nu are o evidenţă clară a spaţiilor verzi din oraş şi, din această cauză, nici nu poate estima corect justeţea investirii fondurilor în parcuri şi scuaruri. Audi­torii spun că autorităţile publice locale nu au realizat Registrul local al spaţiilor verzi şi nici nu l-au actualizat ori de câte ori au intervenit modificări în structura terenurilor definite ca spaţii verzi şi a celor degradate, posibil a fi reabilitate ca spaţii verzi.

Reabilitări făcute după viziunea proprie

Anul trecut, Asociaţia Peisagiştilor şi Ordinul Arhitecţilor acuza Munici­pa­litatea de lipsă de transparenţă, afir­mând că proiecte definitorii pentru dezvoltarea şi aspectul viitor al oraşului sunt ţinute la secret sau că fac obiectul unei consultări publice formale.

Nemulţumirile au plecat de la mo­dul în care, spuneau contestatarii, s-a mimat consultarea publicului în legă­tu­ră cu felul în care se doreşte amena­jarea Parcului Central. Reprezentanţii Asociaţiei Peisagiştilor şi cei ai Ordi­nului Arhitecţilor reclamau că pentru proiectul de reamenajare a Parcului Central s-a venit în faţa opiniei publice doar cu două variante “scoase din jo­ben”. “Nemulţumirile noastre vizează în primul rând felul în care se reali­zea­ză sau, mai bine zis, nu se realizează consultările publice pentru acest tip de proiecte. Nu au existat în ultima perioa­dă dezbateri publice serioase, de am­ploare, legate de amenajările parcuri­lor din municipiu. Iar lipsa consultării publice pe proiecte importante pentru aspectul oraşului are efecte vizibile. Dacă la New York, de pildă, se iau mă­suri pentru limitarea traficului auto în zona centrală, crearea de zone pieto­nale şi de spaţii verzi, la Timişoara pare să existe o tendinţă inversă, în care ora­şul apare ca un spaţiu destinat ma­şinilor, nu cetăţenilor. Amenajarea zo­nei Bălcescu este un exemplu foarte bun în acest sens. O zonă cu un potenţial extraordinar a fost transformată într-un pseudo-sens giratoriu. Şi, din păcate, din toate aceste proiecte neinspirate Primăria nu pare să înveţe nimic”, ne declara Andrei Condoroş, preşedin­tele Asociaţiei Peisagiştilor din Româ­nia, filiala Teritorială Vest.

Print Friendly, PDF & Email