Asociația Timișoara 2023 are o nouă pagină web

Timisoara2021.ro devine timisoara2023.eu, având noi funcții și un nou aspect de afișare al paginii principale.

 

Începând de astăzi website-ul Asociației Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023 are o nouă fațetă care înglobează noi funcționalități, secțiuni în limba română, limba engleză și maghiară, dar mai ales, o imagine care să reprezinte promovarea Programului Cultural al Timișoarei 2023, Capitală Europeană a Culturii, în ansamblul său, anunţă reprezentanţii asociaţiei.

Oferind publicului informații despre concept, programe-cadru și calendar, într-un mod unitar, iar partenerilor – soluții grafice și un suport profesional în comunicarea cu presa și cu publicul larg, „migrarea noului website pe o adresă nouă semnifică și adaptarea la noile formule premergătoare pregătirilor pentru primirea titulaturii Timișoarei de Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”.

Proiectul transversal de comunicare finanțat de Casa de Cultură și Artă a Județului Timiș a inclus aducerea la zi a paginii de web și traducerea acesteia în limbile engleză și maghiară, incluzând punerea la dispoziție a unei grafici unitare, care să decline motto-ul „Luminează orașul prin tine” și conceptul luminii prin template-uri grafice, odată cu oferirea unui suport profesional în relația cu presa și publicul larg. În acest sens, harta care se afla inițial pe prima pagină a fost transformată într-o secțiune dedicată Programului Cultural, în care vizitatorul poate parcurge evenimentele desfășurate din 2017 până în prezent în funcție de stația, traseul și teritoriul în care s-a desfășurat. În felul acesta, se poate face o lectură a modului în care conceptele din Dosarul de candidatură au fost transpuse prin proiecte în perioada de pregătire (2016-2021).

Website-ul https://timisoara2023.eu oferă o imagine imediată a evenimentelor și a informațiilor relevante, fiind suprimată harta de pe pagina inițială și înlocuită cu un carusel prin care este scoasă în evidență activitatea curentă, de la evenimente culturale și artistice la acțiuni de voluntariat. În același timp, conținutul a fost restructurat și îmbogățit atât în limba română cât și limbile engleză și maghiară.

Pentru a susține o imagine unitară a Programului Timișoara Capitală Europeană în anul 2023, a fost realizată o trusă de instrumente cu șabloane editabile, care să decline în diverse formate (afișe, bannere, flyere, broșuri etc.) Manualul de identitate vizuală Timișoara 2023 cu scopul de a facilita și monitoriza activitatea partenerilor de implementare a Programului Cultural Timișoara 2023 și de a oferi o identitate vizuală unificată a acestuia.

Rubrica de Transparență a fost menținută și importată de pe site-ul anterior și conține actele constitutive, rapoarte și planuri de activități.

Print Friendly, PDF & Email