Asociaţia Peisagiştilor acuză Primăria că ţine secrete proiecte legate de dezvoltarea şi aspectul Timişoarei

Modalitatea prin care Primăria Timişoara a decis să consulte opinia publică în ceea ce priveşte viitoarea amenajare a Parcului Central a creat nemulţumiri ale unor specialişti din domeniul urbanismului şi peisagisticii. Asociaţia Peisagiştilor, secondată de Ordinul Arhitecţilor, spune că Municipalitatea timişoreană are serioase deficienţe în ceea ce priveşte transparenţa şi că proiecte definitorii pentru dezvoltarea şi aspectul Timişoarei sunt ţinute la secret sau fac obiectul unei “consultări publice” formale.

 

Proiecte “scoase din joben”

Andrei CondorosNemulţumirile repre­zen­tan­ţilor locali ai Asociaţiei Pei­sa­giş­tilor şi Ordinului Arhitec­ţilor, cu privire la felul în care Primăria Timişoara înţelege să dezbată şi să decidă implemen­tarea unor proiecte definitorii pentru oraş au plecat de la for­ma­la consul­tare online cu privi­re la felul în care se doreşte amenajarea Par­cului Central. Pentru acest proiect s-a venit, nu se ştie de ce şi în urma cărui concurs de so­lu­ţii, doar cu două variante: “O ame­najare în stil de grădină vie­ne­ză, având ca inspiraţie grădi­ni­le din zona Palatului Schon­brunn”, sau una “după model englezesc, după exemplul Buckingham”.

Cele două variante au făcut obiectul unui soi de vot online la care au participat 2.000 de ti­mi­şoreni, despre a căror pregătire în domeniul peisagisticii nu se poate spune nimic. Chiar şi aşa, o parte dintre cei care au votat au transmis Primăriei şi suges­tii, şi nemulţumiri care, ca la oricare dezbatere publică, nu se ştie în ce măsură vor fi luate în seamă de cei care au realizat proiec­tul. Pentru că majoritatea timişore­nilor care au votat au optat pen­tru varianta de grădină viene­ză, Primăria a anunţat că se va realiza acest proiect, care ar pu­tea demara, în varianta în ca­re sunt fonduri, chiar de anul viitor.

În legătură cu această mo­dalitate consultare publică, re­prezentanţii Asociaţiei Peisagiş­ti­lor au precizat că, practic, în acest caz, cetăţeanul e pus în si­tuaţia de a alege între două so­luţii care află într-un punct în ca­re demersurile oricum sunt avan­sate şi că profesioniştii care ar fi pu­tut aduce un proiect consis­tent au fost excluşi de la dialog.

“Sugestiile profesioniştilor nu sunt luate în seamă”

Andrei Condoroş, preşe­din­tele Asociaţiei Peisagiştilor din România, filiala Teritorială Vest, susţine că lipsa de trans­parenţă tinde să devină o pro­blemă tot mai mare în cazul Pri­măriei Timişoara, acuzând că sugestiile profesioniştilor nu sunt luate în calcul, la proiecte ce influenţează în mod defini­toriu felul în care va arăta Timi­şoara de mâine. “Nu se apelea­ză la profesionişti şi se infor­mea­ză târziu opinia publică şi specialiştii cu privire la proiecte importante. De aceea, se şi re­acţionează tardiv sau nu se mai poate face nimic în unele cazuri, pentru că Primăria ţine secrete aceste proiecte de interes pu­blic, sau li se cere opinia unor oameni care se manifestă în necunoştinţă de cauză”, decla­ră Andrei Condoroş.

Se poate vorbi despre trans­parenţă la Primărie, spune re­prezentantul Asociaţiei Peisa­giştilor, în momentul în care consultările publice nu vor mai fi formale, iar soluţiile şi suges­tii­le propuse în cadrul acestor con­sultări vor fi luate în calcul şi ana­lizate în Consiliul Local. “Un proiect poate fi considerat opor­­tun dacă vine în urma unui con­curs de soluţii, cu un juriu de specialitate, lucru care nu se prea întâmplă în cazul multor proiec­te implementate la Timi­şoara”, mai spune peisagistul timişorean.

În majoritatea cazurilor, ar­gumentele Primăriei, legate de lipsa de timp pentru a organiza dezbateri publice în adevăratul sens al cuvântului, nu sunt justi­ficate, susţine Andrei Con­do­roş: “În cazul unor proiecte derulate cu fonduri europene, sunt perioade care se întind pe luni de zile în care cetăţenii pot să-şi exprime punctul de vedere, astfel încât un proiect impor­tant pentru Timişoara să fie im­plementat cu acordul cetăţe­ni­lor, şi în cunoştinţă de cauză”.

Primăria a cerut opinia timişorenilor

Parc Central TimisoaraPrimăria a demarat, la în­ceputul lunii noiembrie, o dez­batere publică menită să tran­şeze asupra celei mai potrivite soluţii de amenajare peisagis­tică a Parcului Central, care îşi va recăpăta, în plus, şi numele de odinioară, Scudier. Demer­sul a fost catalogat de vicepri­marul P.N.L. Dan Diaconu ca fiind un exerciţiu de “civism şi de democraţie partici­pati­vă”, care îngăduie cetăţenilor Timişoarei să opteze între două soluţii expuse pe site-ul Primăriei. Acestea se inspiră din trecut, evocând modelul de arhitectură peisageră vienez şi pe cel englez.

Modelul iniţial adoptat pen­tru amenajarea parcului a fost cel englez, caracterizat de pe­lu­ze întinse, aranjate într-o anumită geometrie, care miza pe plantarea arborilor şi a ve­getaţiei înalte la periferia par­cului şi pe plasarea vegetaţiei scunde şi a florilor în centru, creând diverse geometrii.

O alternativă de amena­ja­re luată în calcul a fost cea in­spirată din conceptul de grădi­nă vieneză, după modelul Gră­dinilor Schonbrunn. În cazul în care se va opta pentru această a doua variantă, atunci este propusă păstrarea siste­ma­ti­zării iniţiale a amenajării exis­tente, mizând în proporţie de 75% pe amenajarea peisageră, care va consta în crearea unei peluze punctate de exemplare valoroase şi grupuri de arbori şi arbuşti ornamentali şi 25% în reamenajarea geometrică a principalelor axe de compo­zi­ţie. Ambele soluţii propuse sunt expuse pe site-ul Primăriei.

Elementul inedit al dezba­terii propuse, mai spunea Dan Diaconu, este posibilitatea ca soluţiile propuse de cetăţeni şi de specialişti să fie integrate în studiul de fezabilitate. „De obi­cei, abordările sunt supuse doar dezbaterii specialiştilor din Primărie, iar soluţiile se decid în birouri închise. De această dată, cetăţenii pot să participe la dezbatere într-o etapă când rezultatele acestor dezbateri pot produce rezultate”, de­clara viceprimarul liberal.

Dezbaterea publică, în ur­ma căreia a fost decisă va­rian­­ta de amenajare peisagistică a Parcului Central, s-a derulat în perioada 6 – 20 noiembrie şi va fi urmată de întocmirea stu­diu­lui de fezabilitate. În plus, anunţă reprezentanţii Munici­pa­lităţii, Parcul Central va re­veni la numele său iniţial, Scu­dier, numele din 1860, atunci când purta numele fondatoru­lui său, gene­ralul Anton Scu­dier, fost coman­dant militar al Timişoarei.

Print Friendly, PDF & Email