Asistenţii maternali cer executarea silită a Asistenţei Sociale

Sindicatul Pro As organizează acţiunea de executare silită în Timiş

Asistenţii maternali din Timiş se pregătesc de executarea silită a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, aflată în subordinea Consiliului Judeţean. Prin acest demers extrem aceştia vor să-şi recupereze o serie de drepturi salariale restante, pe o perioadă care se întinde în unele cazuri, spun reprezentanţii Sindicatului, chiar şi până în 2004.

 

Executare silită organizată

copil si mamaFilialele judeţene Timiş şi Bihor ale Sindicatului Pro Asistenţă Socială fac apel către asistenţii maternali, ca­re trebuie să se organizeze, pentru a exe­cuta silit Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cele două judeţe. „Având în vedere faptul că prin sentinţe definitive şi ire­vocabile asistenţilor maternali – mem­bri ai Sindicatului PRO A.S. din jude­ţele Timiş şi Bihor, angajatorii – D.G.­A.S.P.C. Timiş şi D.G.A.S.P.C. Bihor ar fi trebuit să le plătească banii pentru con­cediu de odihnă neefectuat pentru perioada 2004 – prezent, în vederea cunoaşterii exacte a cuantumului su­mei de bani pe care membrii de sindi­cat trebuie să o încaseze şi care trebu­ie executată silit, rugăm membrii de sindicat să contacteze urgent condu­cerea Pro A.S.”, este apelul pe care-l fac reprezentanţii sindicatului care se ocupă de organizarea acestei acţiuni.

Aceştia spun că, prin executarea silită, se doreşte recuperarea atât a su­melor restante aferente concediului de odihnă neefectuat, cât şi plata orelor suplimentare lucrate în zilele de week­end şi de sărbătoare. „În această situa­ţie, de a recupera nişte sume datorate de ani de zile se află peste 300 de anga­jaţi. Nu este primul demers de iniţiere a exe­cutării silite, până acum am avut trei sau patru acţiuni care au fost con­testate. Vrem să vedem exact suma care trebu­ie recuperată, şi de această dată sun­tem hotărâţi să mergem până la capăt cu demersurile de recuperare”, spune liderul Pro A.S. Adrian Marcu.

Disponibilizări nejustificate

La sfârşitul anului trecut, în plenul Consiliului Judeţean Timiş a fost avan­sat un proiect de hotărâre care viza re­or­ganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, reorganizare în cadrul căreia se dorea inclusiv disponibilizarea a 50 de asistenţi maternali. Sindicatul Pro Asistenţă Socială a considerat măsura ca fiind una nejustificată, în condiţiile în care numărul copiilor abandonaţi în Timiş rămâne unul destul de mare.

Potrivit Proiectului de Hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Gene­rale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, înaintat de C.J. Timiş, Direcţia aflată în subordinea acestuia trebuia să se restructureze inclusiv prin realizarea de reduceri de posturi.

Dintre categoriile profesionale cele mai afectate de acest plan de restructurare s-au numărat asistenţii maternali profesionişti. În cadrul noii scheme de organizare numărul de posturi al acestora s-a redus de la 700 la 650.

Reprezentanţii Sindicatului Pro Asistenţă Socială au considerat aceas­tă restructurare ca fiind aberantă, în condiţiile în care este nevoie de asis­tenţi maternali pentru că Timişul con­tinuă să aibă un număr destul de mare de copii abandonaţi în maternităţi, iar mulţi asistenţi ar fi plecat din sistem tocmai din cauza responsabilităţilor uriaşe şi a salariilor mici.

Sindicaliştii mai spun că s-a dove­dit că soluţia cea mai bună pentru co­piii abandonaţi este creşterea de către asistenţi maternali, şi nu integrarea în centre rezidenţiale. „Este ciudată a­ceastă decizie de restructurare inclusiv din prisma faptului că sunt mulţi asis­tenţi maternali care au renunţat la în­grijirea copiilor tocmai din cauza sala­riilor mici şi a responsabilităţilor foar­te mari în raport cu beneficiile mate­riale”, precizau reprezentanţii Sindi­catului Pro Asistenţă Socială.

Print Friendly, PDF & Email