Asigurările obligatorii de locuinţă, din nou sursă de confuzie şi nemulţumiri la Timişoara

Federaţia Asociaţiilor de Locatari: „Această asigurare obligatorie nu acoperă tocmai cele mai frecvente incidente – exploziile de la reţelele de gaze”

explozie brailoiu2A devenit aproape o tradiţie ca la fiecare început de an să se readucă în discuţie problema asigurărilor obligatorii de locuinţă. De această dată, Primăria Timişoara, prin Direcţia Fiscală, a ţinut să le reamintească timişorenilor de obligativitatea încheierii acestor poliţe. În timp ce reprezentanţii Federaţiei Asociaţiilor de Locatari spun că timişorenii au mai degrabă nevoie de asigurări de locuinţă care să acopere pagubele produse de exploziile la reţelele de gaze, nu de dezastrele naturale.

 

Amenzi între 100 şi 500 de lei

Direcţia Fiscală a Municipiului Ti­mişoara a reamintit săptămâna trecu­tă timişorenilor că, potrivit legii, per­soanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor na­turale toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înre­gistrate în evidenţele organelor fiscale.

Nerespectarea obligaţiei de asigu­rare a locuinţelor, în condiţiile prevă­zute de lege, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primar sau de către persoanele împu­ter­nicite. În acest sens, PAID-ul (Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Na­turale) va transmite lunar primarilor lista proprietarilor care nu au încheiat contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor iar potrivit prevederilor legale se vor transmite scrisori de înştiinţare, cu confirmare de primire, către debitori.

În Timişoara, din 160.000 de pro­prietăţi, doar 21.000 au asigurare obli­gatorie, spun reprezentanţii Direcţiei Fiscale, care precizează că, dacă în 2013 n-au fost aplicate sancţiuni, dar din 2014 se vor da amenzi.

Pe de altă parte, încă din 2011 reprezentanţii Primăriei Timişoara nu au reacţionat prea bine la ipoteza de a demara campania de controale legate de verificarea asigurărilor, specificând că nu e normal ca Municipalitatea să fie obligată să amendeze proprietarii de locuinţe care nu îşi încheie asigurarea obligatorie, în condiţiile în care cea mai mare parte din cuantumul acestor amenzi ar urma să fie virat într-un fond al asiguratorilor şi doar 20%, la Primă­rie, caz în care Primăria devine, pe bani puţini, un fel de agent de control al companiilor private din domeniul asigurărilor.

Între timp, echipa de la conduce­rea Primăriei s-a schimbat, şi punctul de vedere actual al Municipalităţii este că, atâta vreme cât aceste obligaţii de verificare au fost impuse prin lege, trebuie acceptate ca atare. Direcţia Fis­cală a mai ţinut să transmită că, prin noile schimbări legislative, operate anul trecut, şi persoanele fizice şi ju­ridice care şi-au încheiat o asigurare fa­cultativă a locuinţelor intră sub inci­denţa prezentei legi.

În replică, Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara menţionează că informaţiile transmise sunt incomplete şi confuze şi că nu toate locuinţele au nevoie de asigurare obligatorie în acest moment. „Proprietarii care deţin o po­liţă de asigurare facultativă, prin care sunt asigurate şi riscurile prevăzute de asigurarea obligatorie, nu sunt obligaţi să încheie o altă poliţă obligatorie decât după data expirării contractului prin care s-a încheiat poliţa facultativă”, spune Petru Olariu, reprezentantul F.A.L.T.

„Această asigurare obligatorie nu acoperă tocmai cele mai frecvente incidente – exploziile de la reţelele de gaze”

F.A.L.T. spune că ar fi fost normal ca riscurile suportate din poliţa P.A.I.D. să fie adaptate specificului local, în urma unor decizii ale Consiliilor Judeţe­ne, şi aceasta pentru că unele dintre dezastrele naturale acoperite de poliţă, cum sunt alunecările de teren sau inun­daţiile au un risc infim de a se produce vreodată la Timişoara. 

Pe de altă parte, această poliţă de asigurare obligatorie, susţin reprezen­tan­ţii F.A.L.T., acoperă doar pagubele produse în urma unor dezastre natu­rale şi lasă neacoperită tocmai cauza principală care a dus, în ultimii ani, la adevărate tragedii în mediul urban – exploziile la instalaţiile de gaze. „În mod normal, ar fi trebuit să se realize­ze, cu Prefecturile, cu Consiliile Judeţene şi Inspectoratele pentru Situaţii de Ur­genţă, o evaluare a probabilităţii produ­cerii unor dezastre la nivel local, şi în func­ţie de acest specific local să se fa­că asigurările. Aşa, se dau nişte bani şi, în Timişoara, ca, de altfel, în toate mari­le oraşe, nu sunt acoperite pagubele pro­duse de exploziile de la reţele de gaze naturale, care au distrus zeci de imobile în ultimii ani. Dacă o astfel de explozie se produce în apartamentul unui cetă­ţean sărac, care nu are asigu­rare facultati­vă pentru exploziile cau­zate la reţeaua de gaze naturale, de un­de se acoperă paguba? De ce societăţi­le de asigurare nu au inclus astfel de eve­ni­mente în cele acoperite de poliţa de asigurare obligatorie?”, se întreabă Petru Olariu.

Print Friendly, PDF & Email