Aproape 84% din angajaţii din sistemul sanitar, de acord cu plata în funcţie de performanţă

medici-rezidentiAproape 84 la sută din anagajaţii din sistemul sanitar se declară de acord cu salarizarea în funcţie de performanţă, iar 78 la sută consideră că acest sistem va conduce la creşterea calităţii serviciilor medicale.

 

Potrivit unui studiu dat publicităţii zilele trecute de Federaţia „Solidarita­tea Sanitară”, inechităţile salariale ar afecta aproape 46 la sută dintre sala­riaţi, care au răspuns că au salariul mai mic decât colegii cu acelaşi nivel de pregătire, anunţă Mediafax.

Aproape 84 la sută dintre salariaţi sunt de acord cu introducerea unui sistem de salarizare în funcţie de performanţă, 40 la sută dintre res­pondenţi indicând un grad de satis­facţie mare şi foarte mare faţă de introducerea unui astfel de sistem.

Totodată, 42,4 la sută din res­pondenţi consideră că salarizarea în funcţie de performanţă va avea ca impact creşterea semnificativă a cali­tăţii serviciilor medicale, în timp ce 35,6 la sută indică o creştere discretă a calităţii serviciilor prin aplicarea acestui sistem.

Majoritatea respondenţilor, 74 la sută, consideră că salarizarea în funcţie de performanţă trebuie să se aplice în mod diferenţiat pe categorii de salariaţi şi pe specialităţi.

În ceea ce priveşte criteriile pro­puse de către Ministerul Sănătăţii pen­tru evaluarea personalului în ve­derea salarizării în funcţie de perfor­manţă, 35 la sută dintre respondenţi s-au pronunţat pentru nivelul de pregătire profesională, 32 la sută – calitatea muncii, 21 la sută – cantitatea muncii  şi 12 la sută – fidelizarea muncii.

Sondajul a fost realizat în pe­rioada 15 iulie – 10 octombrie, pe un eşantion de 395 de salariaţi din siste­mul sanitar, care au completat integral chestionarul propus.

Print Friendly, PDF & Email