Apcan, societatea Consiliului Judeţean Timiş, în desfiinţare de doi ani

Plen CJ TimisDeşi în primăvara anului 2013 Consiliul Judeţean Timiş a votat desfiinţarea societăţii Apcan, despre care se spune de prin 2011 că nu mai are obiect de activitate, desfiinţarea propriu-zisă nu s-a realizat nici în prezent.

 

O firmă care „bântuie” plenul CJ Timiş

Despre desfiinţarea propriu-zisă a societăţii Apcan se discută de mai mult de doi ani la Consiliul Judeţean Timiş, fiind aprobată din 2013 desfiinţarea acesteia. Cu toate acestea, Apcan pare să fie o “supravieţuitoare”, dacă judecăm după ultima listă de proiecte propuse pentru viitoare şedinţă a CJ Timiş, pe care apare un proiect pentru “propunerea de revocare și desemnare a reprezentantului CJ Timiș în Consiliul de Administrație al societății Apcan”.  În motivarea acestei propuneri CJ Timiş recunoaşte că prin Hotărârea 35/27 martie 2013 a fost aprobată demararea procedurilor legale în vederea dizolvării societății, cu aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri fiind mandatați reprezentanții CJ Timiș în Adunarea Generală a Acționarilor și în Consiliul de Administrație.

Suntem în iunie 2015, societatea încă există, iar ultimul reprezentant desemnat de administraţia judeţeană la această societate şi-a dat demisia din motive legate de sănătate. “Menționăm că, până în prezent, reprezentanții CJ Timiș nu au finalizat procedurile în vederea dizolvării societății”, precizează CJ Timiş, în motivaţia aceluiaşi proiect de hotărâre. Lucru care cam spune totul despre situaţia de fapt.

Consilierul judeţean PNL Tiberiu Lelescu spune că societatea există şi azi, comunicându-li-se că este în curs de dizolvare. “Dar este aşa de ani buni. CJ Timiş a promis că va rezolva problema acţionariatului în societăţi generatoare de pierderi, şi a înfiinţat o Comisie în acest sens. Iar acum se demonstrează principiul conform cărei, dacă vrei să înmormântezi definitive o problemă, faci o comisie. Aşa se deleagă responsabilitate şi, de fapt, nimeni nu răspunde pentru nimic”, mai spune Tiberiu Lelescu.

Un S.A. cu reale capacităţi de supravieţuire

Situaţia este cu atât mai stranie cu cât în septembrie 2013 chiar preşedintele CJ Timiş, Titu Bojin, declara că, în şedinţa cu primarii s-a votat în unanimitate în­chiderea, de la 1 decembrie 2013, a Apcan-ului “aceasta fiind ca o pată pentru CJ Timiş. Sper să nu fie nicio problemă cu Primăriile în ceea ce priveşte re­ţelele de apă – canal.”  Societatea nu a fost însă desfiin­ţată, deşi s-au tot realizat demersuri pentru închide­rea sa.

La una dintre şedinţele mai vechi ale CJ Timiş, la care s-a discutat această problemă, în contextul societăţilor din portofoliul administraţiei judeţene, consilierul judeţean PPDD  Zamfir Florian preciza că Apcan, având ca acţionari CJ Timiş – cu o cotă de participare de 91,42% din capitalul social – şi 65 de comune şi oraşe, nu mai are activitate. O dată cu nomi­nalizarea a doi consilieri în consiliul de administraţie al societăţii, mai spunea consilierul judeţean, s-a constatat că aceasta nu funcţionează: “Societatea nu are angajaţi, nu desfăşoară activi­tăţi, ci doar trăieşte din contribuţiile date de CJ Timiş şi unele Primării din judeţ”.

Un grup de consilieri judeţeni a susţinut desfiinţarea so­cietăţii şi a propus ca Executivul să prezinte plenului situaţia economico-financiară şi administrativă a acesteia. Preşedintele CJ Timiş, Titu Bojin, s-a arătat de acord cu această propunere, solicitând ca toată documentaţia pen­tru lichidarea Apcan să fie pregătită şi prezentată în plen. Rezultatul final, din nou, a întârziat să apară. Problema a fost remarcată şi de auditorii Curţii de Conturi la mai multe Primării din judeţ, acţionare la această societate. La Voiteg, de exemplu, Curtea de Conturi a remarcat faptul că s-au plătit cotizaţii de aproape 3.000 de lei către respectiva societate, deşi de trei ani Primăria încheiase con­tract de prestări servicii cu Aquatim SA.

Print Friendly, PDF & Email