Anunţ public – Realizare reţele de canal în localitatea Giroc

Comuna Giroc anunţa publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Realizare reţele de canal în localitatea Giroc”, propus pentru a fi amplasat în comuna Giroc, CF 413319, 409862, 409861, 409860, DE 469/4, DE 496/2, DC 318/1, str. Bega şi str. Câmpului, judeţul Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Timiş, judeţul Timiş, localitatea Timişoara, b-dul Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, în zilele de luni-joi între orele 8 – 16.30, vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii sau observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 22.11.2017.

Print Friendly, PDF & Email