Angajații Muzeului Banatului, în grevă japoneză

Castelui Huniade. Foto: CJ Timiş

Sindicatul din cadrul Muzeului Național al Banatului, afiliat la Federația Sindicală Culturmedia, participă la greva japoneză  iniţiată de Culturmedia.

 

Federația Sindicală Culturmedia, afiliată Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa, atrage atenția asupra degradării cronice a mediului profesional în care își desfășoară activitatea salariații din muzeele și bibliotecile publice din România, un sector profesional ignorat, uitat și minimalizat de toate guvernările. Angajații din muzeele și bibliotecile publice din România afiliaţi Culturmedia, declanșează joi, 4 aprilie, de la ora 10, seria de acțiuni de protest față de situația dramatică în care se află această categorie socio-profesională. Protestul se va desfășura la locul de muncă, în toate muzeele și bibliotecile publice și la toate punctele de lucru din cadrul șantierelor arheologice preventive organizate de instituțiile muzeale, prin purtarea unor banderole albe.

„Acțiunile guvernului de la sfârșitul anului 2023, culminând cu emiterea OUG 128/2023, au avut ca efect discriminarea fățișă a tuturor salariaților din sistemul public al muzeelor și bibliotecilor din România, în ciuda complexității pregătirii personalului, performanțelor profesionale a acestuia,  importanței strategice și utilității domeniului”, transmit reprezentanţii Culturmedia.

În aceste condiții federația sindicală solicită Guvernului măsuri de urgență pentru:

  1. Remedierea discriminării morale și salariale generate de OUG 128/2023 și egalizarea, de urgență, în plată a funcțiilor similare din sistemul muzeelor și bibliotecilor publice;
  2. Alocarea unui buget de 0.9 din PIB către sectorul cultural cu o justă repartizare către instituțiile muzeale și biblioteci;
  3. Remedierea anomaliilor actuale din sistemul de salarizare a personalului din instituțiile culturale – egalizarea cu instituțiile de spectacol;
  4. Indexarea anuală a salariilor personalului plătit din fonduri publice din instițuțiile de cultură, cu rata inflaţiei;
  5. Plata suplimentară a personalului din unităţile/instituţiile de cultură implicat în activitățile generatoare de venituri la bugetul de stat (cercetări arheologice preventive, alte activități generatoare de venituri proprii) precum și a personalului din echipele de proiecte finanţate din fonduri europene;
  6. Plata orelor suplimentare efectuate de personalul din muzee și biblioteci și compensații financiare pentru personalul care lucrează permanent în weekend și în timpul sărbătorilor legale;
  7. Respectarea, consultarea și implicarea partenererilor legali de dialog social în activitatea de legiferare care este de natură să producă efecte în domeniu;
  8. Contract colectiv de muncă unic, la nivel național pentru instituțiile muzeale și  pentru biblioteci;

Culturmedia transmite că protestul din 4 aprilie este primul în cadrul calendarului acțiunilor de protest național, ce vor culmina cu declanșarea grevei generale, în a doua decadă a lunii mai, în paralel cu demonstrațiile de protest preconizate pentru Ziua Internațională a Muzeelor și Noaptea Muzeelor.

Print Friendly, PDF & Email