Angajaţii din penitenciare ameninţă cu proteste, nemulţumiţi de condiţiile de muncă

Gardian penitenciarAngajaţii din penitenciare ameninţă cu acţiuni de protest dacă nu vor fi îmbunătăţite condiţiile de lucru, reclamând că lipsesc cele mai elementare dotări, cum ar fi mijloacele de imobilizare şi atenţionând că numărul insuficient de personal reprezintă un risc major pentru siguranţa unităţilor.

 

Federaţia Sindicatelor din Admi­nistraţia Naţională a Penitenciarelor acuză, într-un comunicat de presă, că sistemul penitenciar este cronic subfi­nanţat, că lipsesc cele mai elementare dotări, iar condiţiile din penitenciare sunt în continuare proaste – în pofida anga­ja­mentelor politice pentru care Ro­mânia a fost condamnată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

F.S.A.N.P. solicită Guvernului alo­carea urgentă a fondurilor necesare investiţiilor în îmbunătăţirea condi­ţiilor de muncă, conform celor asu­mate prin acordurile colective şi raportat la asigurarea unor condiţii cel puţin decente pentru personalul din penitenciare. „Rapoartele asupra stării de sănătate a personalului dezvăluie situaţia dramatică şi evidenţiază nevo­ia de a interveni rapid pentru a fi res­pectate normele privind sănătatea la locul de muncă”, susţin reprezentanţii F.S.A.N.P., citaţi de Mediafax. Aceştia precizează că există situaţii în care peste 50 la sută din personalul unui penitenciar suferă de boli cauzate de mediul de lucru, printre acestea fiind bolile cardiovasculare, afecţiunile neu­rologice, bolile cronice pulmonare, afecţiunile dermatologice, afecţiunile gastrice şi cele hepatice.

Potrivit F.S.A.N.P., cauza acestei situaţii este lipsa de interes, în condi­ţiile în care un fond de 15 la sută din bu­getul penitenciarelor ar trebui asi­gurat pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru.

Totodată, reprezentanţii F.S.A.­N.P. atrag atenţia că 14 penitenciare din cele 45 au, conform rapoartelor oficiale, posibilitatea tehnică de a efectua corespunzător controlul acce­sului în penitenciar, restul aparaturii fiind nefuncţională. În plus, spun ei, un risc major pentru siguranţa locurilor de deţinere îl reprezintă lipsa persona­lului, cele peste 300.000 de ore lucrate suplimentar şi neacordate fiind numai o parte a efortului depus. „Lipsesc do­tări elementare precum mijloacele de imobilizare, iar uniforme pentru perso­nal au fost achiziţionate şi distribuite ultima dată acum şapte ani. Şi acestea sunt numai o mică parte a problemelor cu care ne confruntăm”, mai acuză aceştia.

F.S.A.N.P. a mai arătat că mai puţin de 100 de lei pe lună sunt alocaţi, conform bugetului Administraţiei Na­ţionale a Penitenciarelor, pentru repa­raţii curente la nivelul unui peni­ten­ciar: „Banii pentru utilităţi şi cheltuieli de funcţionare se speră că vor fi asigu­raţi cu prilejul viitoarelor rectificări, iar situaţii de genul celor în care s-a dispus paza la transformatoarele de energie electrică, pentru ca acestea să nu fie oprite de către furnizor, sperăm să fie eliminate”.

Reprezentanţii F.S.A.N.P. averti­zează că dacă Guvernul continuă să-şi ignore obligaţia de a îmbunătăţi condi­ţiile de lucru în penitenciare şi de a asigura condiţiile necesare bunei des­făşurări a activităţii, începând cu luna februarie vor fi iniţiate acţiuni de pro­test şi vor fi notificate organismele in­ternaţionale cu privire la sabotarea de către Guvern a actului de justiţie prin incapacitarea intenţionată a sistemului penitenciar.

Print Friendly, PDF & Email