Ancheta parteneriatelor fără profit ale Consiliului Judeţean s-a oprit la Drumco

Consilierii din Comisia de analiză aşteaptă date de la Registrul Comerţului

drumcoComisia de analiză a participării Consiliului Judeţean Timiş ca acţionar în diverse societăţi comerciale de la care nu obţine profit s-a oprit deocamdată la societatea Drumco. În cazul acesteia, consilierii judeţeni care fac parte din comisie spun că aşteaptă date de la Registrul Comerţului pentru a lămuri o serie de semne de întrebare legate de permutările din C.J.T., care au făcut ca administraţia judeţeană să rămână acţionar minoritar la această societate.

“Aşteptăm lămuriri de la Registrul Comerţului”

Deşi încă din 2008 Consiliul Jude­ţean Timiş a decis să lichideze parte­neriatele care nu-i aduceau profit, abia în august 2013 consilierii judeţeni au votat un proiect de hotărâre care vi­zează înfiinţarea unei noi comisii care să inventarieze şi să analizeze situaţia economico-financiară a acestor socie­tăţi. După acest demers şi o pauză, Co­misia de analiză a început să lucreze, la sfârşitul anului trecut, intenţionând să verifice situaţia fiecărei afaceri de­rulate de către C.J. Timiş.

Deocamdată, analiza demarată s-a oprit la S.C. Drumco S.A. (unde C.J. Ti­miş are 30% participaţie faţă de totalul capitalului social), deşi a plecat, în ur­mă cu 15 ani, de pe poziţia de acţionar ma­joritar şi şi-a pierdut pachetul majo­ritar de acţiuni, care îi permitea să controleze efectiv societatea, în condiţii care, spun mai mulţi consilieri judeţeni, nici acum nu sunt clarificate pe deplin.

“Am rămas cu analiza tot la cazul Drumco. Aşteptăm în acest sens nişte date solicitate Registrului Comerţului, prin care vrem să lămurim cum a ajuns Consiliul Judeţean, din acţionar majo­ri­tar, acţionar minoritar la această so­cietate. Această pierdere a pachetului majoritar de acţiuni în urmă cu mai mult de zece ani, pe timpul mandatului lui Dan Ioan Şipoş şi rămâne de văzut ce măsuri vor fi luate după ce ne lămu­rim cum şi-a pierdut Consiliul Judeţean acţiunile”, declara Gheorghe Bologa, preşedinte al Comisiei Economice şi membru în Comisia de analiză.

Tot Gheorghe Bologa spunea că s-a plecat în analiză pe ideea că trebuie să se vadă dacă C.J.T. mai păstrează acţiu­nile sau le vinde şi s-a ajuns la concluzia că administraţia judeţeană ar trebui să vândă acele acţiuni. Consilieri judeţeni membri în Comisie mai susţin că, deşi s-a luat decizia vânzării acţiunilor, ele nu vor fi cedate la preţul de acum 15 ani, când s-a înfiinţat societatea, pentru că aveau atunci o valoare mult scăzută faţă de valoarea din prezent. 

“Tranzacţiile” C.J.T. certificate datează din 2003

După ce a pornit în acest parte­ne­riat de la un pachet de acţiuni majoritar, având în 1998 51% din acţiuni, C.J. Timiş a renunţat la pachetul majoritar, în mod inexplicabil, în 2003, când preşedinte al C.J.T. era Dan Ioan Şipoş. Şedinţa respectivă fusese ţinută cu câteva zile înainte de Crăciun, “cu co­lindătorii la uşă”, după cum ne spunea un fost consi­lier judeţean.

Atunci au fost votate toate proiec­tele de pe lista de plen, deşi stenograma şedinţei arăta că au existat obiecţii ale unor consilieri judeţeni. Astfel că, dacă iniţial capitalul social al societăţii era de 2.852.588 de dolari, din care C.J. Timiş deţinea 51%, şi un concern austriac partener deţinea 49%, după mişcarea din 2003, motivată de necesitatea extinderii activităţii, cotele de participare ale acţionarilor au fost modificate. C.J. Timiş a rămas cu 30%, iar partenerul austriac, cu 70%.

Deşi ar fi putut să iasă din acest parteneriat după primul an în care a constatat că nu reuşeşte să obţină profitul scontat, C.J. Timiş a conclu­zionat abia în 2010 că se impun mă­suri pentru stparea acestor parte­ne­riate. Măsuri care nu s-au concre­ti­zat, însă.

De-a lungul ultimilor ani, admi­nistraţia judeţeană a constituit de mai multe ori comisii pentru anali­zarea parteneriatelor cu diverse so­cietăţi comerciale. În 2011 s-a decis analizarea şi stabilirea unei strategii faţă de aceste societăţi. După mai multe întâlniri, comisia specială con­stituită a făcut propunerea de vânza­re a pachetului de acţiuni deţinute la Drumco. Administraţia judeţeană nu a fost însă de acord cu vânzarea cu 855.766 de dolari, considerând suma prea mică, raportată la suma cu care intrase în parteneriat – 1,4 milioane de dolari.

Practic, dacă s-ar fi acceptat această sumă, s-ar fi asumat o pier­dere de peste jumătate de milion de dolari.

Print Friendly, PDF & Email