Amnistie pentru sumele mai mici de 40 de lei datorate la bugetul local

Costurile poştale şi de executare ar fi mai mari decât debitele

Ghiseu - BancaPentru că oricâte eforturi ar depune structurile fiscale în munca de recuperare, nu se poate marşa pe o activitate care să frizeze absurdul, Primăria Timişoara a propus aprobarea unei măsuri de ştergere a debitelor mai mici de 40 de lei la bugetul local.


„Mica” amnistie

Prin propunere de Hotărâre de Consiliu Local, la Timişoara s-ar putea anula datoriile către bugetul local mai mici de 40 de lei. Motivul: „executarea  silită a contribuabililor care au restanţe la bugetul local presupune o serie de cheltuieli materiale, de personal, cheltuieli poştale efectuate în  vederea comunicării actelor administrative emise în vederea executării silite care depăşesc valoarea de 40 de lei.”

Legea permite această anulare, stipulând în Codul de Procedură Fiscală faptul că creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie, mai mici de 40 lei, se anulează., plafonul aplicându-se totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori. În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, mai spune legea, autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate.

Direcţia Fiscală a Primăriei Timişoara menţionează că, pentru realizarea măsurilor necesare în vederea încasării acestor creanţe fiscale, cheltuielile de executare, necesare a fi avansate, începând cu cele ce privesc comunicarea somaţiei până la cele de privesc măsurile de executare silită, respectiv poprire şi valorificare a bunurilor, depăşesc valoarea creanţei fiscale urmărite. De asemenea, modalităţile de executare a unei creanţe al cărui cuantum este sub 40 de lei sunt oarecum restrânse pentru organul de executare.

De aceea, în „virtutea principiului protecţiei debitorului”, se doreşte anularea acestor debite mai mici de 40 de lei, care la sfârşitul anului trecut, pe 31 decembrie se ridicau la suma de 158.160 de lei.

În acest sens, a fost pregătită şi lista cu debite de acest gen, care se întinde pe 178 de pagini şi care a fost anexată proiectului de hotărâre de consiliu local, prin care se doreşte această amnistiere mică.

„Mi se pare o măsură foarte bună, care trebuia luată de multă vreme. Nu este normal ca statul să plătească sume mari pentru recuperarea unor debite infime. Nu poţi plăti cheltuieli poştale de 15 lei, pentru o datorie de zece lei. Cred că şi ANAF ar trebui să se meargă pe acelaşi principiu”, crede economistul timişorean Nicolae Bobiţan.

O altă amnistie a penalităţilor, picată a doua oară în Consiliul Local

Deşi probabil că sunt şanse mari ca o astfel de amnistie să fie aprobată, o altă măsură similară care ar fi ajutat mulţi întreprinzători din Timişoara a picat de două ori la votul în Consiliul Local.

La sfârşitul anului trecut, respingerea de majoritatea liberală din Consiliul Local Timişoara a proiectului de hotărâre a grupului de consilieri PSD, proiect ce viza scutirea parţială de la plata de penalităţi pentru timişorenii cu întârzieri la plata impozitelor locale, a fost o decizie suprinzătoare. Asta, în contextul în care multe alte Primării mari au aprobat asemenea proiecte. Aceeaşi situaţie s-a repetat însă la plenul din luna februarie, când acest proiect a fost repus pe lista pentru plen. Proiectul iniţial prevedea anularea cotei de 70% din majorările de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local.

Pentru adoptarea acestei iniţiative se aducea, printre altele, argumentul “interesului general de susţinere a creşterii economice prin sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate şi care nu au fost în măsură să acceseze o eşalonare la plata obligaţiilor fiscale restante”. Şi era propusă instituirea unei măsuri conjuncturale de acordare a unei facilităţi fiscale care să ducă la stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligaţiilor de plată restante la buget, la maximizarea încasărilor bugetare, la stimularea mediului economic şi la diminuarea arieratelor bugetare, „aspect de care beneficiază întreaga societate.”

Iniţiatorii precizau că acest act normativ nu scuteşte pe nimeni de la plata datoriilor, ci doar din  plata unui procent din penalităţi. Tot aceştia menţionau că hotărârea de consiliu local avea în vedere interesul general de susţinere a persoanelor care se confruntă cu reale probleme de ordin financiar ce nu le permit să-şi îndeplinească la termenul legal obligaţiile fiscale faţă de bugetul Timişoarei.

Print Friendly, PDF & Email