Amenzile la „avizier” şi „martorii de servciu” – combătuţi prin lege

Un proiect de lege în acest sens cu doi iniţiatori timişeni este pe cale de a fi adoptat

Actuala practică de înştiinţare de plată a contravenienţilor care trebuie să plătească o amendă, prin afişare la domiciliul sau sediul amendatului este considerată abuzivă de mai mulţi parlamentari, printre care şi doi de Timiş. Aceştia vor să o înlocuiască cu transmiterea acestor informaţii exclusiv prin poştă, cu confirmare de primire.

 

Fără afişare în scara blocului sau la poartă

amendaUn grup de 14 deputaţi şi senatori, printre care şi doi de Timiş – este vorba despre senatorii PSD Ilie Sârbu şi Matei Suciu, sunt semnatarii unui proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei privind regimul juridic al contravenţiilor, proiect ce urmăreşte anularea actualei practici de afişare a procesului verbal sau înştiinţării de plată la domiciliul contravenientului.

Această practică, spun iniţiatorii parlamentari, „a generat o serie de abuzuri asupra cetăţenilor, care aveau sau nu calitatea de contravenienţi”. Astfel, deputaţii şi senatorii semnatari susţin că „au existat situaţii în care cetăţenii erau informaţi despre presu­pusa afişare a înştiinţării la domiciliu, prin certificarea unui mactor fictiv”, iar „această situaţie genera un abuz şi asu­pra martorului fictiv care, în urma unei contestaţii în instanţă, era citat, ur­mând a cheltui bani şi timp.”

Totodată, se mai aduce argumen­tul că, „în cazul imobilelor cu interfon, unde reprezentanţii autorităţilor nu au acces, procesul verbal sau înştiinţarea se afişează la intrarea în imobil, fără a exista garanţia că persoana contra­ve­nientă a luat la cunoştinţă de această calitate, anunţurile de acest gen ris­când a fi rupte.”

Parlamentarii mai susţin că din cauza acestei practici, s-a creat o cate­gorie de „martori abonaţi”, la care po­liţiştii apelează frecvent, numele aces­tora existând pe foarte multe procese ver­bale de contravenţie. „Aceştia cu­nosc faptul că au fost folosiţi ca martori şi, de­seori, acceptă această postură, în schim­bul iertării sau păsuirii propriilor fapte”.

Menţionând că „metoda afişării la imobilul sau sediul contravenientului reprezintă un atac la imaginea persoa­nei, mai ales în situaţia în care nu mai are calitate de contravenient, prin do­vedirea nevinovăţiei”, iniţiatorii pro­iectului de lege, care a trecut deja prin numeroase stadii de analiză, şi e la un pas de aprobare, solicită ca, după adoptarea acestei propuneri legislative comunicarea procesului –verbal să se facă doar prin poştă, cu aviz de primire.  

Efecte colaterale

Dincolo de principiile enunţate, este destul de clar că o astfel de măsu­ră ar duce la cheltuieli destul de mari de trimitere, fie că e vorba de expedie­re prin poştă sau cu diverse societăţi de coletărie. Or e greu de apreciat de un­de va lua Poliţia aceşti bani, ţinând cont de faptul că situaţia financiară a aces­tei structuri este una foarte grea, înre­gistrându-se restanţe mari la plata di­verselor drepturi cuvenite poliţiştilor.

Nu în ultimul rând, şi aşa, cu ac­tualele metode mai ieftine, gradul de încasare al amenzilor, pe plan local, es­te unul dezastruos.

Spre exemplu anual, comparti­men­­tul specializat pe persoane juridice al Direcţiei Fiscale Timişoara  emite peste 10.000 de somaţii pentru cei care nu şi-au achitat amenzile contraven­ţionale. Dintre acestea, doar o parte au „sorţi de izbândă”, în sensul achitării. Or, în aceste condiţii, mai degrabă ar fi nevoie de măsuri de simplificare a procesului de sancţionare a contra­ven­ţiilor, şi nu de complicarea acestuia.

Print Friendly, PDF & Email