Sancţiuni mai aspre pentru şoferi, prin noul Cod Rutier

Amenda maximă pentru şoferi ajunge la 9.600 de lei

Amenda maximă pentru şoferi ajunge la 9.600 de lei, iar cea mai lungă perioadă de suspendare a permisului de conducere este de doi ani, potrivit proiectului noului Cod rutier publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.

Suspendarea permisului se va putea face pe doi ani

DCF 1.0Depăşirea limitei de viteză cu 51 până la 60 de kilometri pe oră se sanc­ţionează cu amenzi din clasa a IV-a, cuprinse între 9 şi 20 de puncte amen­dă, adică între 720 şi 1.600 de lei. În plus, se ridică şi permisul de conducere pentru 90 de zile.

În cazul depăşirii limitei de viteză cu peste 60 de kilometri pe oră, se aplică amenzi din clasa a V-a, care im­plică sancţiuni cuprinse între 21 şi 50 de puncte amendă (între 1.680 şi 4.000 de lei), plus suspendarea permi­sului de conducere pentru 180 zile.

În cazul în care depăşirea vitezei legale cu mai mult de 60 de kilometri pe oră se soldează cu un accident ru­tier urmat exclusiv de pagube mate­ria­le, se aplică sancţiuni din clasa VI-a, care implică de la 51 până la 120 de puncte de amendă (între 4.080 şi 9.600 de lei), la care se adaugă suspendarea permisului pentru un an. În cazul în care accidentul se soldează cu victime, perioada de suspendare a permisului se dublează la doi ani, însă amenda ră­mâne aceeaşi, potrivit proiectului citat.

Pe anumite sectoare de drum din interiorul localităţilor, unde circulaţia se desfăşoară pe o singură bandă pe sens, ţinând seama de împrejurări şi de cât de intensă este circulaţia, admi­nistratorul drumului poate stabili şi limite de viteză inferioare, dar nu mai puţin de 10 kilometri pe oră pentru tramvaie şi de 30 de kilometri pe oră pentru toate autovehiculele, dar numai cu avizul Poliţiei.

În acelaşi timp, pe anumite sec­toare de drum din afara localităţilor, unde se circulă pe o singură bandă pe sens, ţinând seama de împrejurări şi de trafic, administratorul drumului poate stabili, cu avizul Poliţiei, şi limite de viteză mai mici, dar nu mai puţin de 50 de kilometri pe oră pentru toate autovehiculele.

E permis şofatul cu o îmbibaţie alcoolică de sub 0,5

Potrivit proiectului de lege, con­du­cerea unui autovehicul sau a unui tram­vai pe drumurile publice de către o per­soană care a consumat droguri, a luat medicamente cu efecte similare stupe­fiantelor sau are o îmbibaţie de 0,15 mg/l alcool pur în aerul expirat, respectiv 0,2 g/l alcool pur în sânge, este interzisă.

În acest sens, conform proiectului de lege, “conducerea unui autovehicul sau tramvai de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice, care are o îmbibaţie alcoolică cuprinsă între 0,2 -0,5 g/l alcool pur în sânge, respec­tiv 0,15 – 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat se sancţionează cu amenda pre­văzută în clasa a V-a de sancţiuni (21 la 50 puncte-amendă) şi cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 180 de zile”.

În cazul în care îmbibaţia alcoolică este de peste 0,5 g/l alcool pur în sânge, fapta constituie infracţiune şi se pedep­seşte cu închisoare de la unu la cinci ani.

Trei luni fără permis pentru trecerea pe roşu

Proiectul noului Cod Rutier sanc­ţio­nează nerespectarea regulilor la tre­cerea la nivel cu calea ferată, conduce­rea pe contrasens pe autostradă, de­păşirea unui autoturism cu mai mult de 60 de kilometri pe oră a vitezei maxime admise şi conducerea unei maşini ne­înmatriculată cu amendă cuprinsă în­tre 21 şi 50 de puncte, plus suspen­darea permisului pentru 180 de zile.

În cazul în care aceste abateri sunt urmate de un accident, se vor aplica amenzi între 51 şi 120 de puncte şi suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de un an, dacă accidentul este soldat doar cu pagube materiale, iar în cazul în care sunt persoane rănite, perioada de suspen­dare a permisului se dublează.

Potrivit proiectului de lege, vor fi sancţionaţi cu 9 până la 20 de puncte-amendă şi suspendarea permisului până la trei luni şoferii care nu acordă prioritate, depăşesc sau trec pe roşu şi provoacă un accident rutier soldat exclusiv cu pagube materiale.

Permis suspendat şi pentru neachitarea amenzii

În cazul în care un şofer nu îşi achită amenda în termen de 30 de zi­le, permisul de conducere îi este sus­pendat. Concret, Poliţia Rutieră întoc­meşte dispoziţia de suspendare în ter­men de cinci zile de la expirarea ter­menului de plată a amenzii şi o comu­nică persoanei vizate. Suspendarea efectivă a permisului are loc, însă, după alte 15 zile de la comunicarea dispo­ziţiei de suspendare.

Sumele aferente amenzilor per­cepute pentru contravenţii rutiere vor fi vărsate într-un cont unic deschis la Trezorerie, din care vor fi transferate ulterior către Primării şi care va fi verificat de către Poliţie.

Proiectul noului Cod Rutier va fi transmis spre dezbatere Parlamentului pentru a face parte dintr-o “asumare comună”, a anunţat, la ultima şedinţă de Guvern, premierul Victor Ponta, după ce Executivul analizase varianta ca noul Cod să fie promovat prin ordonanţă de urgenţă pentru a fi aplicat mai rapid.

Pe agenda ultimei şedinţe de Gu­vern, proiectul noului Cod Rutier a fost înscris, din nou, sub forma unei ordo­nanţe de urgenţă. Ordonanţa de urgen­ţă este de asemenea transmisă spre dez­batere Parlamentului, dar este şi apli­cată până la momentul avizului parla­mentar, când poate fi completată cu even­tuale modificări ulterioare, spre de­osebire de un proiect de lege, care poa­te fi aplicat doar după ce este aprobat de Parlament şi promulgat de preşedinte.

Anterior, Guvernul amânase, pen­tru a doua oară, adoptarea noului Cod Rutier, pentru a clarifica detaliile teh­nice de constituire a contului unic în care să fie vărsate toate sumele încasa­te din amenzile percepute pentru contravenţii şi infracţiuni.

Print Friendly, PDF & Email