Alexandru Tomescu şi Pavel Šporcl, la Timişoara

Cei doi violonişti se află în turneu în România, cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Cehe

Violonistul român Alexandru Tomescu şi cel ceh Pavel Šporcl se află într-un turneu de recitaluri extraordinare, desfăşurat în Bucureşti, Baia Mare, Cluj-Napoca, Bistriţa şi Timişoara, cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Cehe. La Timişoara, cei doi vor concerta în 5 noiembrie.

Pavel SporclCei doi muzicieni propun un pro­gram de lucrări spectaculoase, precum şi prima audiţie a piesei Gemini Stu­dies, de Dan Dediu. Lucrarea a luat naş­tere special pentru acest eveniment, îmbinând inspiraţia cunoscutului compozitor român cu teme din muzica a doi importanţi autori cehi, Antonin Dvoøák şi Bedrich Smetana.

Proiectul a fost iniţiat de Am­ba­sada Republicii Cehe în România şi Centrul Ceh din Bucureşti, ca simbol al relaţiilor extrem de apropiate de care cele două state se bucură, anunţă Me­diafax. „Ţara noastră a devenit repu­bli­că în octombrie 1918 şi a menţinut în­că de la început o alianţă apropiată cu România. Faptul că Ziua Naţională a Republicii Cehe este sărbătorită prin­tr-o serie de concerte susţinute de Pa­vel Šporcl şi Alexandru Tomescu, prie­teni apropiaţi şi artişti excepţionali, este un simbol”, a declarat Jiøí Šitler, amba­sador al Republicii Cehe în România.

Evenimentele au început cu un concert la Ateneul Român, pe care Ambasada Republicii Cehe l-a dedicat tuturor colaboratorilor şi partenerilor săi. Turneul a continuat la Casa Tinere­tului din Baia Mare (1 noiembrie), Au­ditorium Maximum (Casa Universitari­lor) din Cluj-Napoca (2 noiembrie), Sinagoga din Bistriţa (3 noiembrie). La Timişoara, cei doi ajung în 5 noiem­brie, susţinând, de la ora 19, un recital de muzică de cameră la Sala Capitol a Filarmonicii „Banatul”. În program, anuţă Filarmonica „Banatul”, sunt incluse lucrări pentru vioară solo şi două viori de N. Milstein, N. Paganini, E. Ysaye şi G.F. Handel – J. Halvorsen.

Fiecare dintre recitaluri se va bucura de prezenţa lui Jiøí Šitler, amba­sadorul Republicii Cehe în România.

Alexandru TomescuUn element surpriză îl reprezintă cele două instrumente nonconformiste ale celor doi muzicieni. Pavel Šporcl cântă pe o vioară albastră, iar Alexan­dru Tomescu, pe o vioară făurită de Silvian Rusu, care a primit o neobiş­nui­tă înveşmântare verde, special pentru această ocazie.

Alexandru Tomescu este omul provocărilor, pe care le caută, le înfrun­tă şi le învinge. Aflat într-o permanen­tă explorare a graniţelor sale muzicale şi personale, violonistul român s-a poziţionat deja în categoria restrânsă a interpreţilor de renume internaţional care în ultimele decenii au abordat toate cele trei mari integrale ale reper­toriului violonistic: Paganini, Ysaye şi Bach. Alexandru Tomescu este invitat să concerteze pe toate meridianele globului şi dovedeşte, de fiecare dată, că pentru el nu există provocări muzi­cale de neînvins sau repertorii tabu.

Pavel Šporcl este cel mai apreciat reprezentant al tinerei generaţii de violonişti cehi, fiind descris de presa din ţara sa natală drept “acel tip de talent care se naşte probabil o dată la 100 de ani”. Este aclamat permanent pentru interpretările sale uluitoare, se bucură de un succes impresionant şi cucereşte publicul cu fiecare apariţie scenică. Pavel Šporcl nu se limitează exclusiv la repertorii de factură clasi­că, violonistul nu ezită când vine vorba de a face incursiuni în lumea muzicii jazz sau pop, promovând posibilităţile variate de exprimare ale viorii.

Print Friendly, PDF & Email