Ajutor dat de Primăria Timişoara investitorilor locali, cu zero beneficiari

primaria timisoara (1)O dovadă a faptului că multe iniţiative de stimulare a investiţiilor locale şi a înfiinţării de locuri de muncă sunt create doar pentru a rămâne pe hârtie şi a fi bifate este şi un aşa-zis ajutor dat investitorilor timişoreni, prin reducerea taxelor şi impozitelor locale, de către Primăria Timişoara, la sfârşitul anului 2012. Condiţiile de acordare a acestui ajutor au fost atât de „atractive” încât, după mai bine de un an, schema de ajutor nu a avut nici măcar o solicitare de acordare şi, ca atare, niciun beneficiar.

 

Prevederi mai relaxate, la final de an

În primele luni ale mandatului ac­tualei conduceri a Primăriei Timişoara s-a aprobat, prin Hotărâre de Consiliu Local, o schemă de ajutor a investito­rilor cărora, de la o anumită valoare a investiţiei şi un anumit număr de locuri de muncă înfiinţate, li se acorda o se­rie de reduceri de la plata impozitelor lo­cale. Atât de „atractive” au fost con­diţiile oferite de Primărie încât, după cum recunoaşte chiar Municipalitatea timişoreană, niciun investitor nu s-a arătat interesat de ele.

Până în prezent, spun reprezen­tan­ţii Primăriei Timişoara, nu există nicio firmă care să fi beneficiat de acest ajutor. Aceştia pun situaţia pe sea­ma „condiţiilor de acordare prevăzute, respectiv valorii investiţiilor ce trebuie efectuate şi a numărului de noi locuri de muncă ce trebuie create ca urmare a realizării investiţiilor, acestea fiind prea ridicate faţă de posibilităţile ac­tuale ale beneficiarilor schemei. Toto­dată, procentul de scutire acordat pen­tru realizarea condiţiilor nu  este de na­­tură a stimula beneficiarii pentru re­alizarea investiţiilor prevăzute”.

Ca atare, în ultimele zile ale anului trecut Primăria a decis să dreagă bu­suiocul şi să relaxeze condiţiile de acor­dare a acestui ajutor, precizând că se impune atât modificarea condiţiilor de acordare, respectiv scăderea valorii investiţiilor efectuate şi a numărul de noi locuri de muncă create ca urmare a realizării investiţiilor, cât şi a procen­tul de scutire acordat.

Ca atare, în noua formulă, sunt create condiţii mai relaxate, însă, de exemplu, noua schemă de ajutor pre­ve­de că „pentru investiţiile care au o va­loare mai mare de 10.000.000 de euro echivalent în lei şi crearea a cel puţin 140 de noi locuri de muncă în Ti­mişoa­ra, ca urmare a realizării investi­ţiei ini­ţiale, se acordă o reducere de 30% la pla­ta impozitului pe clădiri şi o scutire de la plata impozitului pe teren aferent investiţie”. Însă este greu de crezut, şi în noua variantă, că, la o aşa valoare a investiţiei, eventualul investi­tor va fi foarte interesat de reducerile acordate la plata impozitului pe clădiri.

Cuantumul impozitelor locale, sub spectrul creşterii?

Deocamdată nu se ştie dacă în luna martie sau aprilie, când, anual, se discută cuantumul taxelor şi impo­zitelor locale, se pregăteşte o creştere a acestora, la Timişoara. „Din câte îmi amintesc, s-a promis că nu vor fi cres­cute aceste taxe. Şi nu ştiu dacă s-ar justifica o creştere pentru că, pâ­nă la urmă, în ultimul an nu s-a produs nicio schimbare majoră în bine şi nu s-a înregistrat nici vreo creştere specta­culoasă a nivelului de trai, raportat la Timişoara. Autorităţile locale ar trebui să ţină cont de acest lucru şi să încer­ce, pe cât posibil, să protejeze popu­laţia”, spune Petru Olariu, preşedin­tele Federaţiei Asociaţiilor de Locatari Timişoara.

Pe de altă parte, însă, conducerea Primăriei Timişoara susţine că Muni­cipalitatea se va baza de acum mai mult pe sursele de finanţare proprii, adică pe bugetul local, după ce, anul trecut, Timişoara nu a primit niciun leu pen­tru investiţii la adoptarea bugetului. Ceea ce înseamnă că Primăria va cău­ta noi surse de rotunjire a bugetului lo­cal, probabil prin creşteri de taxe şi impozite locale. „Cred că, înainte să se gândească la majorări de taxe şi impo­zite locale, conducerea Primăriei Timi­şoara ar trebui să facă demersuri pe lân­gă parlamentarii de Timiş, în aşa fel încât Guvernul să nu mai uite Timi­şoara atunci când se realizează buge­tul. Măcar în ceasul al 12-lea ar trebui să se facă acest lucru. Nu înţeleg de ce, de exemplu, din toate cererile de­puse de Timişoara, pentru acordarea de fonduri necesare reabilitării termice, nu s-a aprobat nici măcar una, în timp ce în alte municipii s-au aprobat destul de multe cereri de acest fel”, mai spune preşedintele F.A.L.T.

Print Friendly, PDF & Email