Agenţia Medicamentului recomandă prudenţă privind prescrierea unor produse pentru osteoporoză

pastileAgenţia Naţională a Medicamentului recomandă medicilor prudenţă în prescrierea unor produse pentru osteoporoză, după ce Comitetul de farmacovigilenţă al Agenţiei Europene a Medicamentului a recomandat suspendarea utilizării acestora, pentru că ar prezenta risc crescut de boli cardiovasculare

 

Comitetul de farmacovigilenţă pen­tru evaluarea riscului, din cadrul Agen­ţiei Naţionale a Medicamentului, a re­comandat suspendarea utilizării medica­mentelor Protelos/Osseor, reco­manda­rea fiind transmisă Comitetului pentru medicamente de uz uman spre analiză în vederea emiterii unei opinii finale, ca­re va fi formulată în perioada 20 – 23 ianuarie, informează, citat de Media­fax, Ministerul Sănătăţii. „Minis­terul a dispus Agenţiei Naţionale a Me­dica­men­­tului să informeze medicii pre­scriptori referitor la propunerea Comi­tetului de farmacovigilenţă şi să le re­co­mande acestora o prudenţă deose­bită în ra­port cu produsul mai sus men­ţionat, astfel încât siguranţa pacienţi­lor să nu fie a­fectată. În momentul în care va fi dată publicităţii decizia finală a Agenţiei Eu­ropene a Medicamen­tului, Ministerul Sănătăţii va lua toate măsurile care se impun”, mai spun oficialii din Sănătate.

La sfârşitul lunii aprilie 2013, Agenţia Europeană a Medicamentului informa că a fost recomandată restric­ţionarea utilizării produselor menţio­nate, după ce s-a constatat că acestea ar prezenta un risc sporit de boli car­diovasculare. Astfel, s-a recomandat restricţionarea accesului la aceste me­dicamente pentru pacienţii cu afec­ţiuni cardiovasculare şi prescrierea produ­selor numai pentru tratarea osteopo­rozei severe cu risc crescut de fractură.

Print Friendly, PDF & Email