Afacerile Consiliului Judeţean Timiş, din nou în analiză

De aproximativ cinci ani, Consiliul Judeţean Timiş tot anunţă că va renunţa la participarea ca acţionar în diverse societăţi comerciale de la care nu obţine profit. Concret însă, nu a realizat nimic în ultimii ani. Nici acum conducerea C.J. Timiş nu dă semne că intenţionează să-şi lichideze portofoliul de acţionariate inutile. Se aşteaptă însă verdictul unei noi comisii care va analiza, începând cu această săptămână, fiecare afacere în care administraţia judeţeană este acţionar.

 

Noua comisie se întruneşte în această săptămână

DCF 1.0Au trecut mai mult de cinci ani de când Consiliul Judeţean Timiş a reali­zat o primă analiză a portofoliului de so­cietăţi comerciale la care este acţionar şi a decis să lichideze parteneriatele care nu-i aduceau niciun fel de profit, sau care generau pierderi. În ciuda acestor declaraţii, însă, C.J. Timiş nu a făcut nimic concret în acest sens, cu excepţia iniţierii desfiinţării, pe hârtie deocamdată, a societăţii APCAN, care oricum nu mai funcţiona.

De atunci, aproape în fiecare an, C.J. Timiş promite că va analiza situaţia societăţilor la care este acţionar, pen­tru ca, în funcţie de rezultate, să se ia decizia vânzării pachetului de acţiuni, respectiv a eventualei lichidări a unor societăţi. Şi actuala conducere a ad­ministraţiei judeţene pare să urmeze aceeaşi strategie, în septembrie, con­silierii judeţeni votând un proiect de hotărâre care vizează înfiinţarea unei noi comisii care să inventarieze şi să analizeze situaţia economico-finan­cia­ră a acestor societăţi. După acest de­mers şi o pauză de timp, în această săp­tămână, Comisia de analiză se întru­neşte pentru a verifica situaţia fiecărei afaceri derulate de către C.J. Timiş.

gheorghe bologa„Luni (11 noiembrie – n.r.) avem prima întrunire, şi vom analiza, sepa­rat, fiecare societate comercială la ca­re este acţionar C.J. Timiş. Ne aşteptăm să dăm şi de unele surprize de proporţii. Vom analiza cu atenţie în special par­te­neriate precum cele iniţiate cu Drumco sau Intercenter”, declară Gheorghe Bo­loga, preşedintele Comisiei Econo­mice a Consiliului Judeţean şi membru în noua Comisie de analiză a „portofo­liu­lui” de societăţi în care C.J.T. este acţionar.

Multe acţiuni, puţine beneficii

Timişul, prin Consiliul Judeţean, deţine acţiuni la: S.C. Drumco S.A. (un­de are 30% participaţie faţă de totalul capitalului social), S.C. Inter Center Service S.A. (45,62%  participaţie faţă de totalul capitalului social), S.C. Avia­ţia Utilitară S.A. Timişoara (100% faţă de totalul capitalului social), S.C. Tim­gaz S.A. Buziaş (0,6966% partici­paţie faţă de totalul capitalului social), S.C. Apcan S.A. Timiş (91,42% partici­paţie C.J.T. faţă de totalul capitalului social) şi S.C. Schilift S.R.L. (32,7964 % partici­paţie faţă de totalul capitalului social).

Motivul pentru care C.J. Timiş a prelungit până acum statutul său de acţionar în aceste societăţi rămâne un mister, mai ales că şi acum recunoaşte că, având un statut de acţionar minori­tar, nu se poate implica în niciun fel în luarea de decizii în majoritatea acestor societăţi şi că nu obţine mai nimic din dividende. „Având în vedere aportul mi­noritar la capitalul social (cu excepţia Aviaţiei Utilitare) nu suntem în măsu­ră să influenţăm strategia şi activitatea societăţilor în cauză, iar veniturile pe care le putem obţine din dividende sunt nesemnificative. În plus, există şi o serie de nereguli în ceea ce priveşte poziţia noastră în raport cu societăţile comerciale la care suntem acţionari/asociaţi, aspecte care au fost sesizate în cadrul comisiilor de specialitate, în plenul C.J. Timiş, cât şi prin decizii ale Curţii de Conturi”, menţionează repre­zentanţii administraţiei judeţene.

În penultimul raport de control, Curtea de Conturi menţiona că multe din parteneriatele C.J. Timiş cu diver­se societăţi comerciale au fost gestionate deficitar, chiar de la început. “Din do­cumentele puse la dispoziţia echipei de audit, a rezultat că reprezentanţii Con­siliului Judeţean Timiş, în Adunările Generale ale Acţionarilor şi în Con­silii­le de Administraţie ale societăţilor co­merciale din subordine, nu au infor­mat C.J. Timiş, nu au raportat sau nu au întreprins alte măsuri şi nu au formulat propuneri cu privire la situaţia patri­monială şi poziţia financiară a entită­ţilor menţionate, precum şi la stadiul realizării obiectivelor asocierilor în cauză”, se arăta în documentul struc­turii de control. Mai mult, spuneau cei de la Curtea de Conturi, C.J. Timiş, în calitate de acţionar sau asociat, la aceste societăţi, deţinând o participare în sumă de 11.664.613 lei, nu a fost în măsură să exercite eficient, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile asupra partici­paţiilor deţinute la societăţile comer­ciale la care este acţionar sau asociat.

Print Friendly, PDF & Email