ADR Vest anunţă finanțări de 36,6 milioane de euro pentru IMM-uri

Regiunea Vest beneficiază de 36,6 milioane de euro – bani disponibili pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii în cadrul apelului 2 de proiecte pentru Prioritatea de Investiţii 2.2 – IMM a Regio-POR 2014-2020, anunţă Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest.

 

Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest anunţă că, în calitate de organism intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, va organiza, joi, 31 octombrie, de la ora 10, un seminar de informare online, dedicat apelului 2 de proiecte aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de Investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

În cadrul seminarului vor fi prezentate informații utile în pregătirea proiectelor, pentru a ajuta oamenii de afaceri interesaţi să acceadă la finanțările disponibile pentru IMM-uri în Regiunea Vest. De asemenea, vor fi discutate spețe întâmpinate anterior în evaluarea și selecția proiectelor, probleme și greșeli care pot apărea în elaborarea și transmiterea proiectelor.

Participarea la webinar este gratuită, iar doritorii se pot înscrie accesând link-ul: https://attendee.gotowebinar.com/register/1077523996650707468. După înscriere, se va primi un mesaj cu link-ul de conectare la webinar și condițiile tehnice de acces.

Apelul 2 de proiecte (POR/694/2/2) pentru Prioritatea de Investiţii 2.2 – IMM este de tip competitiv. Cererile de finanțare pot fi depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, în perioada 24 decembrie 2019-24 martie 2020 (ora 12).

Pot solicita finanțare societățile/ societățile cooperative care se încadrează în categoria IMM (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii). Locul de implementare al proiectului trebuie să fie în mediul urban, cu excepția întreprinderilor mijlocii, în cazul cărora locul de implementare al proiectului poate să fie și în mediul rural.

Investițiile eligibile includ:

  1. construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/ servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online;
  2. implementarea procesului de certificare/ recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).

Valoarea finanțării nerambursabile care poate fi acordată pentru un proiect este de minimum 200.000 de euro și maximum 1 milion de euro. Cofinanțarea din partea solicitantului este de minimum 45% din valoarea cheltuielilor eligibile în cazul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și minimum 55% în cazul întreprinderilor mijlocii.

Print Friendly, PDF & Email