Administraţia judeţeană nu renunţă la afacerile fără câştig

Dimpotrivă, a alocat bani pentru eventualele majorări de capital

prefectura timisÎn loc să câştige de pe urma unui număr de societăţi în care e acţionar de ani buni, fără beneficii notabile, Consiliul Judeţean Timiş pare dispus să aloce bani pentru acestea, deşi e greu de estimat finalitatea acestui demers. Astfel, toate angajamentele legate de renunţarea la „parteneriatele fără profit” par să fi fost uitate la nivelul administraţiei judeţene.

 

Intenţii de continuitate

Pare să se fi ales praful de intenţiile anunţate ale Consiliului Judeţean Timiş de a-şi lichida „salba” de parteneriate neprofitabile, în diverse societăţi în care este acţionar minoritar. Deşi se angaja, imediat după alegeri, să renunţe la toate angajamentele de acest gen, care creează complicaţii şi eventuale pierderi, actuala conducere a CJ Timiş nu a făcut deocamdată mai nimic concret în acest sens. Mai mult, în proiectul de hotărâre care aprobă bugetul rectificat de jumătate de an a prevăzut suma de un milion de lei ca fonduri pentru participarea CJ Timiş la majorările de capital ale societăţilor în care acesta este acţionar.

Ceea ce înseamnă că, de fapt, administraţia judeţean ţine la aceste participaţii, la care nu vrea să renunţe şi în care vrea să investească în continuare, deşi e greu de estimat ce câştiguri a avut de pe urma unor parteneriate de acest gen.

În plus, deşi la început de mandat CJ Timiş înfiinţase o Comisie specială care să analizeze oportunitatea menţinerii acestor parteneriate, şi lichideze eventualele asocieri neprofitabile, această Comisie nu a mai avut niciun fel de activitate de luni bune. “Nu a mai fost convocată această comisie de multă vreme. Nu cunosc motivele pentru care nu s-a mai realizat nimic în acest sens”, spune consilierul judeţean liberal Gheorghe Bologa, preşedinte al Comisiei Economice a CJ Timiş.

Niciun rezultat de mai bine de şapte ani

Deşi încă din 2008 administraţia judeţeană a decis să lichideze parteneriatele care nu-i aduceau profit, nici anul acesta nu s-a întâmplat nimic concret.

Deşi ar fi putut să iasă din aceste parteneriate după primul an în care a constatat că nu reuşeşte să obţină profitul scontat, administraţia judeţeană a concluzionat abia în 2010 că se impun măsuri pentru stoparea acestor participări în diverse societăţi, sub formă de acţionar. Mai departe însă, măsurile concrete au întârziat să apară.

În august 2013, a fost constituită comisia care să inventarieze şi să analizeze situaţia economico-financiară a acestor societăţi. După acest demers şi o pauză, Comisia de analiză a început să lucreze, la sfârşitul anului trecut, intenţionând să verifice situaţia fiecărei afaceri derulate de către CJ Timiş.

Motivul pentru care C.J. Timiş a prelungit până acum statutul său de acţionar în aceste societăţi rămâne un mister, mai ales că şi acum recunoaşte că, având un statut de acţionar minoritar, nu se poate implica în niciun fel în luarea de decizii în majoritatea acestor societăţi şi că nu obţine mai nimic din dividende. „Având în vedere aportul minoritar la capitalul social (cu excepţia Aviaţiei Utilitare) nu suntem în măsură să influenţăm strategia şi activitatea societăţilor în cauză, iar veniturile pe care le putem obţine din dividende sunt nesemnificative. În plus, există şi o serie de nereguli în ceea ce priveşte poziţia noastră în raport cu societăţile comerciale la care suntem acţionari/asociaţi, aspecte care au fost sesizate în cadrul comisiilor de specialitate, în plenul CJ Timiş, cât şi prin decizii ale Curţii de Conturi”, menţionează reprezentanţii administraţiei judeţene.

În penultimul raport de control, Curtea de Conturi menţiona că multe din parteneriatele pe care CJ Timiş le are cu diver­se societăţi comerciale au fost gestionate deficitar, chiar de la început. “Din do­cumentele puse la dispoziţia echipei de audit, a rezultat că reprezentanţii Con­siliului Judeţean Timiş, în Adunările Generale ale Acţionarilor şi în Con­silii­le de Administraţie ale societăţilor co­merciale din subordine, nu au infor­mat CJ Timiş, nu au raportat sau nu au întreprins alte măsuri şi nu au formulat propuneri cu privire la situaţia patri­monială şi poziţia financiară a entită­ţilor menţionate, precum şi la stadiul realizării obiectivelor asocierilor în cauză”, se arăta în documentul struc­turii de control.

Mai mult, spuneau cei de la Curtea de Conturi, CJ Timiş, în calitate de acţionar sau asociat, la aceste societăţi, deţinând o participare în sumă de 11.664.613 lei, nu a fost în măsură să exercite eficient, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile asupra partici­paţiilor deţinute la societăţile comer­ciale la care este acţionar sau asociat.

Print Friendly, PDF & Email