Administraţia judeţeană complică situaţia legată de insolvenţele de la Parcul Industrial

parcul industrial timisoara 2Deşi Consiliul Judeţean Timiş a rămas păgubit recent, după ce a fost fentat la licitaţia pentru o clădire din Parcul Industrial a unei societăţi ajunse în insolvenţă, deşi era înscris în masa credală cu o datorie mare, iar clădirea era pe propriul său teren, administraţia judeţeană pare mai degrabă dornică să complice, nu să clarifice situaţia legată de societăţile concesionare din Parcul Industrial. Aprobând noi ipoteci bancare pe clădirile din zonă. Aceasta deşi chiar administraţia judeţeană susţinea că e ciudată şi complicată situaţia din zonă, fiind tranzacţionate fără probleme clădiri ale unor societăţi ajunse în faliment, deşi sunt construite pe terenul Consiliului Judeţean.

 

O nouă ipotecă pe o hală de pe terenul C.J.T.

După ce susţinea, în acest an, că nu este foarte clar cum se va rezolva si­tuaţia de la Parcul Industrial Timişoa­ra, unde mai multe clădiri ale unor societăţi ajunse în insolvenţă au fost scoase la licitaţie, deşi sunt pe terenul C.J. Timiş, administraţia judeţeană pare să complice şi mai mult situaţia alambicată de la P.I.T.T., aprobând noi ipoteci puse pe hale de pe propriul teren.

Zilele trecute a fost făcut public un proiect de hotărâre prin care se aprobă instituirea unei ipoteci asupra unei hale a unei societăţi comerciale, deşi clădirea e construită pe o parcelă din Parcul Industrial şi Tehnologic Ti­mişoara. Este vorba despre o hală pe un teren al C.J. Timiş, în suprafaţă de 2004 metri pătraţi, ipoteca fiind insti­tuită în favoarea unei bănci comercia­le pentru accesarea unei linii de credit de către societatea concesionară.

Aprobarea ipotecării este ciudată, în condiţiile în care chiar adminis­tra­ţia judeţeană suţinea recent că se con­fruntă cu o situaţie cel puţin ciudată, pentru că o parte din firmele care şi-au construit hale pe terenurile conce­sionate de aici au ajuns în insol­venţă. „Având în vedere faptul că, în momen­tul de faţă, ne confruntăm cu situaţia intrării în procedura de insol­venţă a mai multor firme care au con­cesionat şi au realizat investiţii pe ast­fel de parcele şi, prin urmare, cu scoa­terea la licitaţie de către lichidatorii judiciari a halelor construite, ceea ce presupune implicit încetarea contrac­telor de con­cesiune cu firmele respec­tive, se impu­ne găsirea unei soluţii pentru regle­mentarea situaţiei terenu­lui, care ră­mâne în continuare ocupat de construc­ţii”, se menţiona într-un raport recent legat de P.I.T.T.

Cu alte cuvinte, halele respective se pot vinde, deşi terenul de dedesubt este al C.J. Timiş, lucru care poate cau­za controverse de ordin juridic şi ar pu­tea genera noi procese. “Vânzarea ha­lei construite, proprietatea firmei con­cesionare, intrată în procedura de in­solvenţă, duce la încetarea contractu­lui cu firma respectivă, iar pentru te­ren nu se va putea percepe nicio rede­venţă atâta timp cât nu există conce­sionar, deşi terenul rămâne ocupat în continuare de investiţiile realizate”, spun reprezentanţii C.J. Timiş. Cu alte cuvinte, firmele care cumpără hale ar putea să stea gratis pe terenul Consi­liului Judeţean, pentru că nu există ba­ză contractuală de a încasa redevenţe, atâta vreme cât respectivele firme nu sunt concesionare de teren de la C.J. Timiş, ci cumpărătoare de hale.

„Fentare” rămasă fără urmări

În plus, C.J. Timiş a fost recent fen­tat pe propriul teren, la Parcul In­dustrial, după ce hala în care voia să-şi amenajeze un service a fost vândută fără ştiinţa sa. Pentru a reduce cheltu­ielile aferente reparaţiilor necesare pentru parcul auto, a decis să-şi creeze un service propriu. A găsit şi locul de funcţionare potrivit – o hală de la Par­cul Industrial, care aparţinuse unei societăţi intrate în insolvenţă. Zilele trecute, oficialilor C.J. Timiş li s-a adus însă la cunoştinţă că hala a fost vându­tă. Fără ştiinţa administraţiei judeţe­ne, deşi Consiliul Judeţean făcea parte din masa credală, având de încasat sume destul de mari de la societatea ajunsă în insolvenţă.

Situaţia a fost însă acceptată ca atare, fără să aibă vreo urmare. „Acel imobil s-a pierdut, şi nu se mai poate fa­ce nimic în momentul de faţă. Şi opi­nia mea este că s-a pierdut din cauza neglijenţei conducerii executive a Con­siliului Judeţean. Şi nu este exclus să se fi mers la pont, să se fi sifonat infor­maţii din C.J. Timiş”, spune consilierul judeţean P.D.-L. Tiberiu Lelescu.

„Acum, într-adevăr, nu se mai poa­te face nimic în privinţa acelui imobil. Suntem nevoiţi să investim într-o altă locaţie, pentru că, având multe socie­tăţi în subordine, şi un parc auto pe măsu­ră, chiar avem nevoie de acel service”, ne-a declarat şi consilierul judeţean P.N.L. Gheorghe Bologa, preşedintele Comisiei Economice a C.J. Timiş.

Print Friendly, PDF & Email