Acordurile pentru gazoductul South Stream, denunţate de Comisia Europeană

Timişul rămâne deschis pentru proiectul “rival” Nabucco

nabuccoComisia Europeană a anunţat zilele trecute că acordurile bilaterale pentru construcţia gazoductului South Stream, încheiate între Rusia, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Grecia, Slovenia, Croaţia şi Austria, încalcă legislaţia U.E. şi trebuie renegociate de la zero. Deocamdată, nu se mai ştie nimic despre soarta viitoare a proiectului “rival” gazoductului South Stream – Nabucco, ce urma să treacă şi prin Timiş. Autorităţile judeţene rămân deschise faţă de această posibilă investiţie.

 

Conflicte cu legislaţia europeană

Klaus Borchert, director pentru pieţele de energie la Comisia Europea­nă, a anunţat zilele trecute că după ce a analizat acordurile interguvernamen­ta­le  pentru construcţia gazoductului South Stream, C.E. a ajuns la concluzia că niciunul dintre aceste acorduri nu res­pectă legislaţia U.E. Borchert a arătat că trebuie să se spună acestor state că au obligaţia, fie în cadrul tra­tatelor U.E., fie al tratatului Comuni­tăţii pen­tru Energie, să ceară renego­cierea cu Rusia, astfel încât acordurile intergu­ver­namentale să fie conforme cu legisla­ţia Uniunii Europene. Anun­ţul făcut de Klaus Borchert are loc în­tr-o perioadă de sensibilitate crescută în relaţiile U.E. – Rusia. 

Oficialul european a mai explicat că dacă aceste negocieri nu vor fi înche­iate cu succes, atunci aceste ţări vor fi nevoite să denunţe acordurile cu Rusia.

El a explicat că Gunther Oettin­ger, comisarul U.E. pentru Energie, toc­mai a trimis o scrisoare ministrului rus al Energiei, Alexander Novak, în care i-a explicat situaţia, cerându-i să analizeze “pozitiv” posibilitatea renego­cierii acordurilor cu ţările respective.

Ţările semnatare ale acordurilor pentru South Stream sunt Bulgaria, Un­garia, Grecia, Slovenia, Croaţia şi Austria, state membre U.E., precum şi Serbia, membră a Comunităţii Ener­giei, un acord internaţional susţinut de U.E. care include ţări foste comuniste din Europa de Est.

“Ce pot spune este că acordurile in­terguvernamentale nu vor forma baza construcţiei sau operării South Stream. Pentru că dacă statele membre sau sta­tele implicate nu renegociază, atunci Comisia are mijloace prin care să le oblige să o facă. Iar South Stream nu poate opera conform acestor acorduri”, a ţinut să mai spună Klaus Borchert.

Oficialul C.E. a menţionat cel pu­ţin trei probleme majore din acordurile interguvernamentale. Prima problemă este legislaţia comunitară care prevede separarea activităţilor de producţie de cele de transport al energiei, astfel încât Gazprom, producător şi furnizor de gaze, nu poate să deţină simultan capacitate de producţie şi reţeaua de distribuţie.  În al doilea rând, trebuie asigurat un acces nediscriminatoriu al unor terţi la conductă, astfel încât Gazprom să nu aibă dreptul exclusiv al livrărilor. În al treilea rând, trebuie modificată structura tarifelor, a arătat oficialul european.

“Este posibil ca proiectul de con­strucţie a South Stream şi de operare a acestuia să respecte aceste reguli. Nu ştiu încă”, a declarat Klaus Borchert. El a avertizat că, şi în varianta în care negocierile vor avea succes, adaptarea South Stream la cerinţele U.E. va dura “luni, poate ani”. “Nu va fi o sarcină uşoară. Este nevoie de multă înţele­gere reciprocă, poate de unele idei noi, care nu sunt încă discutate. Dar trebu­ie să spun cu toată deschiderea şi fran­cheţea că South Stream nu va opera pe teritoriul U.E. dacă nu respectă le­gislaţia în domeniul energiei”, a subli­niat Klaus Borchert.

În Timiş, încă sunt speranţe legate de proiectul rival, Nabucco

În ultima perioadă nu s-a mai discutat însă nimic legat de proiectul “rival” al South Stream – gazoductul Nabucco, ce ar fi urmat să treacă şi prin Timiş.

La mijlocul acestui an se anunţa că proiectul Nabucco nu va fi realizat în forma scontată, deoarece consorţiul care operează exploatarea gazeiferă Şah Deniz, din Azerbaijan, a selectat o altă rută de export către Europa. Grupul de la Şah Deniz a selectat ca rută de export către Europa gazoductul TAP (Trans-Adriatic Pipeline), care va trece prin Grecia, Albania şi Marea Adriatică, având ca punct final un ter­minal din sudul Italiei.

Nabucco este susţinut politic de U.E. şi vizează alimentarea cu gaze naturale extrase din regiunea Mării Caspice, pentru a reduce dependenţa Europei de gazul importat din Rusia, de la compania de stat Gazprom. Pro­iectul Nabucco vizează alimentarea Eu­ropei cu 31 de miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an printr-o conductă care ar urma să transporte gaze din Turcia până în Austria, prin Bulgaria, România şi Ungaria.

Gazoductul era prevăzut să treacă şi prin Timiş, prin extravilanul locali­tăţilor Lugoj, Recaş, Găvojdia, Victor Vlad Delamarina, Boldur, Coşteiu, To­polovăţu Mare, Remetea Mare, Giar­ma­ta, Pişchia, Fibiş, Orţişoara şi Variaş.

În luna octombrie, consilierii jude­ţeni timişeni au adoptat un proiect de ho­tărâre care reconfirma intenţia ad­mi­nistraţiei judeţene de a sprijini proiec­tul gazoductului Nabucco, în eventualita­tea în care acesta va conti­nua, prin gă­sirea unui alt furnizor de gaze naturale.

“Din punctul nostru de vedere, acordul de parteneriat legat de proiec­tul Nabucco rămâne valabil. S-a apro­bat în acest an doar o mică modificare a traseului propus în Timiş. Sperăm ca investiţia să se concretizeze până la urmă, ar fi un avantaj economic pen­tru judeţ”, ne-a declarat consilierul judeţean P.N.L. Gheorghe Bologa, şeful Comisiei Economice a C.J. Timiş.

Print Friendly, PDF & Email