Acord de colaborare între Consiliul Judeţean Timiş şi Universitatea Politehnică Timișoara

Foto: Eye in the Sky

Consilierii județeni au aprobat prelungirea unui acord-cadru de colaborare cu Universitatea Politehnică Timișoara.

 

Consiliul Judeţean Timiș și Universitatea Politehnică au prelungit Acordul-cadru de colaborare care fusese semnat în 2016, pentru o perioadă de doi ani. Documentul are ca obiective generale intensificarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi promovarea transferului tehnologic, promovarea unor programe de formare continuă – studii postuniversitare şi masterale, doctorate, teme de cercetare, asigurarea cadrului pentru efectuarea practicii şi a unor activităţi aplicative de către studenţii UPT, dezvoltarea infrastructurii de cercetare și a resursei umane angajate în cercetare şi producţie şi înfiinţarea de laboratoare integrate de cercetare.

Scopul încheierii, respectiv al prelungirii acestui parteneriat, declară oficialii administraţiei judeţene, îl reprezintă în principal îndeplinirea câtorva obiective:

  1. participarea la activităţi în domenii de interes comune;
  2. facilitarea schimbului de informaţii între părţi;
  3. asigurarea cadrului organizatoric şi acordarea de facilităţi pentru desfăşurarea de activităţi recreative cultural-sportive pentru membrii organizaţiilor partenere;
  4. intensificarea activităţilor de cercetare- dezvoltare şi promovarea transferului tehnologic, în special pe domenii de prioritate europeană sau de interes economic pentru România;
  5. promovarea unor programe de formare continuă, studii postuniversitare şi masterale, doctorate, teme de cercetare;
  6. dezvoltarea infrastructurii de cercetare;
  7. identificarea şi promovarea ofertelor CJ Timiș destinate studenţilor şi absolvenţilor UPT, precum şi promovării UPT, prin intermediul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul UPT.
  8. În susbsidiar, prin încheierea acestui acord de colaborare se urmărește și efectuarea de stagii de practică (cu o durată de 180 de ore) de către studenții înscriși la studii de licență, la specializarea Administrație Publică.

“Pe perioada celor doi ani de zile, am avut o colaborare foarte bună cu Universitatea Politehnica din Timișoara, în beneficiul studenților, masteranzilor și cadrelor didactice, dar și al comunității timișene în general. Este motivul pentru care am decis prelungirea acestui acord până în 2020”, a spus președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra.

 

Print Friendly, PDF & Email