7,2 milioane de lei, alocate de CJ Timiş, pentru proiecte culturale

Foto: CJ Timiş

Consiliul Județean anunţă alocarea a peste 7,2 milioane lei pentru proiecte culturale în 2023. Apelul de proiecte se deschide joi, 9 februarie.

Suma alocată pentru proiectele culturale și de tineret este de 7.250.000 de lei din care 6.900.000 de lei sunt pentru finanțarea proiectelor culturale, iar 350.000 lei pentru finanțarea celor de tineret.

Regulile privind organizarea sesiunii de finanțare nerambursabilă și desfășurare a activității comisiei de evaluare și selecție, precum și a celei de soluționare a contestațiilor sunt cuprinse în Ghidul de eligibilitate pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cultural-artistice și de tineret în județul Timiș, aprobat prin HCJT nr. 390/22 decembrie 2022, ce poate fi consultat pe www. timcultura.cjtimis.ro.

Selecția și evaluarea cererilor de finanțare se va face de către Comisia de selecție și evaluare a proiectelor cultural-artistice și de tineret, pe baza criteriilor de selecție aprobate prin Ghidul de eligibilitate.

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, persoanele juridice de drept public ori privat, precum și organizațiile neguvernamentale de tineret interesate care îndeplinesc condițiile legale prevăzute de O.G. nr. 51/1998 și de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, sunt invitate să depună cereri de finanțare nerambursabilă, în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru proiecte cultural-artistice și de tineret cuprinse în programul Tim Cultura 2023 – Programul de finanțări pentru cultură și tineret pe anul 2023, în județul Timiș. Cei interesați pot consulta criteriile de eligibilitate și procedura de depunere pe pagina web dedicată programului de finanțare, www.timcultura.cjtimis.ro.

Asigurarea  unei vieți culturale diversificate și competitive la nivel european reprezintă una dintre direcțiile strategice ale Consiliului Județean Timiș. O dovadă incontestabilă este bugetul de 7.250.000 lei prevăzut pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor cultural-artistice și de tineret în 2023, în creștere față de suma de anul trecut”, declară Alin Nica, președintele CJ Timiș.

Documentația de solicitare a finanțării se va depune într-un exemplar la Registratura Consiliului Județean Timiș, b-dul Revoluției din 1989, nr. 17, Timișoara, în format letric și pe stick, sau în format electronic cu semnătură digitală, pe adresa de e-mail cultura@cjtimis.ro. Documentele transmise on line vor avea toate semnăturile electronice, iar documentele depuse în format letric vor avea toate semnăturile olografe. Data limită de depunere este 28 februarie, ora 15, iar rezultatul final va fi afișat pe site-ul instituției, în 23 martie.

 

Print Friendly, PDF & Email