44 de intersecţii noi din Timişoara, predate către Drumuri Municipale

După ce ani de zile semnalizarea rutieră a făcut obiectul unor controverse la Timişoara, Primăria speră că lucrurile se vor normaliza odată cu preluarea acestui sector de către societatea Drumuri Municipale. Municipalitatea predă acestei societăţi la care este acţionar cele 44 de intersecţii noi rezultate în urma implementării proiectului de „Trafic Managament”.

 

Un inventar clar

Pentru a nu mai exista controverse pe tema inventarului în ceea ce priveşte semnalizarea rutieră în Timişoara, odată cu finalizarea proiectului Trafic management, Primăria vrea să predea noile obiective, pe inventar, operatorului care se ocupă de semnalizare rutieră în oraş, adică societăţii Drumuri Municipale, la care Municipalitatea este acţionar.

Pentru următoarea şedinţă de plen a fost pregătit un proiect care vizează şi transferul celor 44 de intersecţii noi din oraş, realizate prin programul Trafic management, bunurile fiind date în administrarea şi exploatarea Drumuri Municipale. Abia după această predare se va vedea care sunt costurile efective pentru întreţinerea sau extinderea sistemului.

 

Reciclarea semnelor de circulaţie

În prevederile contractuale cu Drumuri Municipale se menţionează că „mijloacele de semnalizare rutieră care pot reutilizate se vor folosi în procesul de semnalizare rutieră, iar restul materialelor vor fi scoase din funcţiune, casate şi valorificate ca deşeuri de materiale, iar veniturile care rezultă din valorificarea acestora, după deducerea cheltuielilor, se vor vărsa la bugetul local.”

Aceste prevederi vin după ce, într-o serie de rapoarte, Curtea de Conturi menţiona că, pe perioada fostei administraţii, deşi Primăria ar fi trebuit să ţină o evidenţă strictă a acestor lucrări de semnalizare rutieră realizate din bani publici, nu a făcut acest lucru. Auditorii publici externi au constatat că elementele de semnalizare furnizate Municipalităţii – indicatoare, borne, calmatoare de trafic, panouri de orientare – nu făceau obiectul înregistrării în evidenţele tehnico-operative, altfel spus, facturile de prestări servicii şi furnizare de materiale semnalizatoare erau înregistrate doar valoric în contabilitate în contul cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile, fără a afecta conturile de imobilizări – pentru mijloacele fixe sau conturile de stocuri – pentru obiectele de inventar.

În urma auditului, Curtea de Conturi a solicitat Primăriei inventarierea şi stabilirea naturii tuturor bunurilor din intersecţiile semaforizate şi a materialelor de semnalizare din oraş (inclusiv a calmatoarelor de trafic şi a stâlpişorilor de delimitare). Municipalităţii timişorene i s-a cerut reglementarea corespunzătoare a activităţii de semaforizare şi semnalizare din punct de vedere al necesităţii, oportunităţii şi legalităţii. Lucru care nu s-a mai întâmplat.

„Am mai spus că este nevoie ca Drumuri Municipale să preia acest segment al semnalizării rutiere doar pe baza unui inventar riguros. Nu este firesc ca prin schimbarea operatorului, să se acopere eventuale nereguli vechi, constatate de Curtea de Conturi de mai multe ori, mai ales că procesul cu vechiul operator s-a redeschis. Este firesc să fim protejaţi printr-un inventar şi o preluare foarte bine documentată, pentru că este vorba de bani publici”, spune consilierul local PNL Simion Moşiu.

Print Friendly, PDF & Email