30 de milioane de euro pentru “pasajele pentru urşi” pe autostrada Lugoj – Deva

Reprezentanţii A.J.V.P.S. susţin că pe acest traseu nu există urşi

urs pe autostradaPremierul Victor Ponta a anunţat săptămâna trecută că subtraversările pentru urşi care vor fi construite pe tronsonul de autostradă Lugoj – Deva vor costa Guvernul între 30 şi 32 de milioane de euro. Interesant este că, potrivit reprezentanţilor Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi, pe acest traseu nu există urşi. Animale care, oricum, fug de zgomotul traficului.

 

“Autostrada urşilor”

Deşi primul tronson al Autostrăzii Lugoj – Deva, în lungime de 27 de ki­lometri, a fost deschis circulaţiei săp­tămâna trecută, lucrările fiind finali­zate cu nouă luni mai târziu decât ter­menul stabilit, şi, cu toate că fost ob­ţinut şi avizul de mediu pentru această lucrare, premierul Victor Ponta a anunţat că pentru acest tronson vor costa “vreo 30 de milioane de euro subtraversările pentru urşi”.

Prim-ministrul le-a mai spus jur­na­liştilor: “Dumneavoastră puteţi să zâm­biţi, eu nu pot să zâmbesc, dar asta e realitatea. Da, trebuie să facem nişte sub­traversări, costă vreo 30, 32 de mi­lioane de euro toate acele lucrări.”

Anunţul vine după ce, în luna sep­tembrie, Victor Ponta a declarat că o porţiune de autostradă, finanţată din fonduri U.E., nu poate fi realizată pen­tru că nu are aviz de mediu, deoarece nu s-a luat în calcul proiectarea unei sub­traversări ecologice pentru urşi.“Nu reuşim să semnăm, pe bani europeni, un tronson de autostradă în regiunea Deva, pentru că n-am făcut subtraver­sa­rea pentru urşi. Probabil că pare comic, dar nu e nimic comic în chestia asta. Nu avem avizul de mediu pentru că trebuie să facem o subtraversare ecologică pentru urşi. Iubesc urşii, iu­besc toate animalele, dar trebuie să fa­cem şi autostrăzi, ca oamenii să trăias­că în ţara asta, să nu mai moară pe dru­muri în accidente de maşină, să putem să ne dezvoltăm economic, să facem nişte lucruri ca să ne folosim ţara asta bogată, să ne-o folosim bine, păstrând în acelaşi timp cât mai mult din natu­ră”, declara atunci primul-ministru.

A.J.V.P.S.: “Pe acest segment nu există urşi”

Reprezentanţii Asociaţiei Jude­ţe­ne a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Timiş afirmă că acest gen de traversări pentru animale sălbatice sunt prevă­zute la majoritatea lucrărilor mari de infrastructură rutieră din vestul Euro­pei. “Peste tot, prin locurile prin care trec autostrăzi sau drumuri naţionale sunt prevăzute pasaje pentru traver­sarea de către animalele sălbatice. Au venit şi la noi consultanţi care se ocu­pă de autostradă să ne ceară opinia, însă noi nu prea avem fonduri de vâ­nătoare prin zonele în care trec seg­mentele de autostradă”, declară Cor­nel Lera, şeful A.J.V.P.S. Timiş.

Totuşi, diferenţa faţă de ce se în­tâmplă în România este că, la auto­străzile din vestul Europei, aceste sub­pasaje de trecere sunt prevăzute de la începutul lucrării, nu “post-factum, ca la autostrada Lugoj – Deva, unde ajung să coste zeci de milioane de euro toc­mai din cauza realizării ulterioare.

Un lucru semnificativ în actualul context este şi că, deşi se vor realiza aceste subpasaje pentru urşi, în valoa­re de 30 de milioane de euro, repre­zentanţii A.J.V.P.S. Timiş spun că pe acest segment nu există… urşi. Ani­male care, oricum, prin firea lor, evită zgomotele puternice, precum cele pro­duse de un trafic de autostradă. “Într-adevăr, în această zonă nu există urşi. Însă aceste subpasaje nu sunt doar pentru urşi, ci şi pentru căprioare, mis­treţi sau alte animale sălbatice din area­lul în care se construieşte autostrada”, spune Cornel Lera.

Tronson de autostradă deschis de câteva zile

Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timi­şoara, primul lot al autostrăzii Lugoj – Deva a fost deschis circulaţiei săptă­mâna trecută, fiind daţi la o parte para­peţii care opreau accesul autoturis­melor. Acesta a fost construit de con­sorţiul Tirrena Scavi-Societa Italiana per Condotte d’Acqua- Cossi Constru­zioni, valoarea investiţiei fiind de 681.040.913,98 lei, la care se adaugă TVA. Acest prim lot al autostrăzii Lugoj – Deva are câte două benzi de circu­la­ţie pe sens, zece poduri şi 18 pasaje. Lu­crările nu sunt însă finalizate în totali­tate, nefiind montaţi parapeţi şi ame­na­jate spaţii pentru servicii. Acestea ur­­mează să fie finalizate până în anul 2015.

Print Friendly, PDF & Email