240 de posturi vacante, greu de ocupat la Direcţia de Asistenţă Socială

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pasează problema Consiliului Judeţean Timiş

Directia pentru Protectia Copilului Timisoara 015Una dintre instituţiile care au rămas din anii de criză cu o schemă de personal rarefiată şi cu perspective deloc optimiste în ceea ce priveşte posibilitatea ajungerii la un normativ de angajaţi suficient este şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş. Faptul că instituţia are un deficit de personal de peste 240 de posturi a făcut recent obiectul unei interpelări parlamentare, la care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a răspuns, pasând problema către Consiliul Judeţean.

 

Posturi cu şanse mici de ocupare

Deficitul acutizat de personal de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, asupra căruia Sindicatul Pro-Asistenţă Socială a atras atenţia de mai multe ori a de­venit recent şi obiectul unor interpe­lări parlamentare adresate Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

„Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, cea mai mare dintre instituţiile Consiliului Judeţean Timiş, se confruntă cu o lipsă acută de personal. D.G.A.S.P.C., promo­vează un spectru deosebit de larg de proiecte şi programe pe dimensiunea de susţinere şi protecţie a persoanelor defavorizate, având un impact social imposibil de neglijat. În pofida număru­lui semnificativ de posturi înscrise în organigrama instituţiei, 241 dintre ele sunt vacante, în condiţiile în care lipsa personalului de specialitate impietează asupra bunului mers la activităţii insti­tuţiei”, se arată într-una dintre aceste interpelări parlamentare.

Fără o legătură prea mare cu esen­ţa interpelării, care arată că aceste pos­turi sunt greu de ocupat tocmai din cauza salarizării mici, Ministerul Mun­cii răspunde pasând responsabilitatea în ograda Consiliului Judeţean Timiş. Oficialii Ministerului Muncii spun că Direcţiile Generale de Asistenţă Socia­lă şi Protecţia Copilului sunt structuri organizate în subordinea Consiliilor Ju­deţene, că structura şi numărul de per­sonal aferent fiecărei direcţii se apro­bă de Consiliul Judeţean, cu avizul con­sultativ al Ministerului Muncii, şi că „la solicitarea D.G.A.P.C. Timiş, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Persoa­nelor Vârstnice a eliberat avizul con­sul­tativ în vederea aprobării structurii organizatorice şi a numărului de per­sonal aferent D.G.A.S.P.C. Timiş ori de câte ori a fost solicitat”.

Cu alte cuvinte, C.J. Timiş trebuie să încerce şi să şi reuşească prin forţe proprii să angajeze personalul aferent posturilor vacante, deşi nivelul de sala­rizare actual nu lasă speranţa mari că acest obiectiv va putea fi realizat în acest an.

Probleme de personal „eterne”

Ocuparea posturilor vacante pare imposibilă în condiţiile în care şi o bună parte din angajaţii actuali ai structurii sunt nemulţumiţi de politicile salariale practicate. Astfel, asistenţii maternali din Timiş se pregătesc de executarea silită a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, aflată în subordinea C.J. Timiş. Prin acest de­mers extrem aceştia vor să-şi recupe­reze o serie de drepturi salariale restan­te, pe o perioadă care se întinde în unele cazuri, spun reprezentanţii Sin­dicatului Pro As, chiar şi până în 2004.

„S-a tot plecat în ultima perioadă, şi încă se pleacă din sistem, din cauza salarizării. În fiecare lună avem cazuri de angajaţi care renunţă, din cauză că nu mai fac faţă cheltuielilor de zi cu zi cu salariile pe care le primesc”, spune liderul sindicatului Pro Asistenţă Socială Timiş, Adrian Marcu.

În urmă cu un an, în plenul C.J. Ti­miş a fost avansat un proiect de hotă­râre care viza reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protec­ţia Copilului Timiş, reorganizare în ca­drul căreia se dorea inclusiv disponibi­lizarea a 50 de asistenţi maternali. Re­prezentanţii Sindicatului Pro Asistenţă Socială au considerat această restruc­turare ca fiind aberantă, în condiţiile în care este nevoie de asistenţi maternali pentru că Timişul continuă să aibă un nu­măr destul de mare de copii abando­naţi în maternităţi, iar mulţi asistenţi ar fi plecat din sistem tocmai din cauza res­ponsabilităţilor uriaşe şi a salariilor mici.

Print Friendly, PDF & Email