Anunţ publicitar – Extindere reţea apă potabilă şi apă uzată în localitatea Giroc

Comuna Giroc anunţa publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul “Extindere reţea apă potabilă şi apă uzată în localitatea Giroc, zonele Calea Urseni şi Calea Martirilor 1989”, propus a fi amplasat în comuna Giroc, zonele Calea Urseni şi Calea Martirilor 1989, CF nr. 401906, 401467, 402646, 410011, 400589, 407379, 402772, 407387, 401607, 401632, 405027, 410117, 413366, 406275, 410390, 402744, 401575, 4622, nr. top. 401906, 401467, 402646, 410011, 50599, A68/1-3/262/1, 402772, A68/1-3/262/3, 401607, 401632, 405027, 410117, A68/1-3/262/2, Cc28/1/5-6/15, 410390, DE87/1, DE87/2, 402744, 401575, 50242, judeţul Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Timiş, judeţul Timiş, localitatea Timişoara, b-dul Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, în zilele de luni-joi între orele 8 – 16.30, vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii sau observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.04.2017 (se vor număra 5 zile de la data publicării anunţului )”.

Print Friendly, PDF & Email