18%, media pierderilor de energie termică în Timişoara

Colterm TimisoaraPrimăria Timişoara a făcut publică o listă cu pierderile de energie termică din sistemul centralizat de termoficare. Aceste pierderi variază, la producere, de la aproape 10 la sută la peste 58 la sută.

 

„Harta” pierderilor

Într-un „Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timişoara”, avizat de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, Primăria a făcut publice pierderile din sistemul centralizat de termoficare, defalcate pe puncte.

ANRSC a avizat valorile pierderilor reale de energie termică şi valorile pierderilor tehnologice de energie termică, stabilind că la Centrala de Termoficare Centru pierderile la producerea energiei termice sunt de 9,78%, pierderile din reţelele de transport aferente CT Centru sunt de 15,15% iar cele din reţelele de distribuţie, tot pentru CT Centru, de 19,18%. La Centrala de Termoficare de cvartal pierderile la producerea energiei termice sunt de 15,74%, iar în reţelele de distribuţie aferente sunt pierderi de 14,68%.

Lucrurile stau mai rău la CET Freidorf, unde la producerea energiei termice sunt pierderi de 58,89%, iar în reţelele de distribuţie sunt pierderi de 19,54%.

„Pierderi mai mari sunt pe reţelele secundare, care transportă energia termică de la punctele termice la consumatorii finali. Probabil că aceste reţele ar trebui schimbate în proporţie de peste 50%, pentru că sunt multe ţevi vechi, slab izolate. Problemă ar mai fi şi cu CET Sud, care e destul de departe, şi mai apar pierderi pe traseu, la transport”, consideră Petru Olaru, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Locatari Timişoara.

 

Soluţii pentru evitarea pierderilor

Evitarea situaţiilor în care facturile plătite de timişoreni sunt mai mari din cauza pierderilor din sistem, recent s-a discutat un proiect de aprobare a încheierii convenţiilor de facturare individuală a consumurilor de energie termică la contractele de furnizare încheiate între Compania Locală de Termoficare Colterm SA şi asociaţiile de proprietari şi locatari.

Acesta este considerat încă un pas spre oficializarea acestui sistem aşteptat de mult timp de timişorenii branşaţi la sistemul centralizat de termoficare, şi care speră că în acest fel se vor reduce facturile, prin scoaterea din schemă a pierderilor de reţea.

Sunt realităţi pe care le recunoaşte şi Primăria Timişoara şi, implicit, Colterm, care susţine că prin încheierea convenţiilor de facturare individuale se realizează “respectarea prevederilor legale aplicabile privind asigurarea unei repartizări echitabile a energiei termice înregistrate de contorul de la branşament între proprietarii din condominiu, precum şi aplicarea principiului beneficiarul plăteşte”.

De câţiva ani, Colterm vorbeşte despre sistemul individual, pe orizontală, de distribuţie a energiei termice, în toate blocurile racordate la sistemul centralizat de termoficare din Timişoara.

Acest sistem are în vedere realizarea instalaţiilor interioare de încălzire în sistem de distribuţie pe orizontală şi contorizare individuală a fiecărui apartament.  

Cu acest nou sistem pierderile de agent termic în subsolul blocurilor ar fi complet eliminate, pentru schimbarea distribuţiei şi contorizarea individuală s-ar aplica tehnologii ce constau în folosirea unor materiale uşoare, rezistente în timp şi mai ieftine, neafectate de coroziune sau depuneri interioare, subsolurile ar putea putea primi o altă întrebuinţare şi fiecare consumator ar fi fi independent faţă de vecinii din bloc.

Print Friendly, PDF & Email